Covid-19-larmen ökade kraftigt Stockholm i november

Upp 400 procent jämfört med oktober

Av: Sara Milstead

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Det är inte bara sjukvårdsinläggningarna som vittnar om en svårare situation i vården.

Akutläkarna och ambulanserna tvingas göra allt fler utryckningar på covid-19-relaterade ärenden.

– Det liknar situationen i våras, säger Dan Gryth, överläkare.

Hans larm tystnar sällan mer än ett fåtal minuter åt gången. Vi måste stämma träff tre gånger för att avsluta den korta intervjun för alla inkommande fall denna söndag.

Till slut får han ändå några minuter över.

Belastningen är hård. Bortsett från alla ”vanliga” händelser som akutläkarbilarna åker ut på – såsom knivskärningar, hjärtstopp och små barn som satt saker i halsen – får han och kollegorna även otaliga ärenden som handlar om covid-19.

– Vecka 43 hade vi och ambulansverksamheten 260 sådana larm på en vecka. Vecka 48 var motsvarande siffra 1 374, en ökning med 400 procent, säger Dan Gryth, medicinskt ledningsansvarig för akutläkarbilarna i Stockholm.

Flertalet utryckningar gäller bedömningar huruvida patienten bör åka in akut eller inte. Ibland handlar det om akuta andningssvårigheter.

– Det vi tittar på är andningsfrekvens och hur jobbigt personen har med att få luft. Vi brukar också göra det så kallade pox-testet – låta den sjuke gå 20 meter för att se hur väl lungorna fungerar. Det är svårt att höra med stetoskop hur sjuk någon är med covid-19. Lungorna låter nästan helt normalt, säger han.

Dan Gryth, medicinskt ledningsansvarig för akutläkarbilarna i Stockholm.
Foto: LOTTE FERNVALL
Dan Gryth, medicinskt ledningsansvarig för akutläkarbilarna i Stockholm.

De drabbade är i alla åldrar.

– Det är en stor blandning, absolut inte bara äldre. I somras var det rätt lugnt, men nu har fallen ökat kraftigt – med flera hundra procent på bara en månad.

– Vi räknar med att det fortsätter att öka i några veckor till, fram till jul. Sedan hoppas vi att det planar ut. Men det är ju rena gissningar, säger han.

Som läkare är han mer bekymrad för sjukpersonalen på intensivvårdsavdelningarna än för egen del. Hans roll är främst att stötta ambulansenheterna på plats. Ibland följer han med patienter så långt som till sjukhuset, men sedan tar andra över.

Foto: LOTTE FERNVALL
 Dan Gryth, överläkare och medicinskt ledningsansvarig för akutläkarbilarna i Stockholm.

Han ser på sjukhusen hur situationen blir alltmer ansträngd. Det är visserligen färre intensivvårdspatienter än i våras, men personalstyrkan inom vården är också mindre.

– Det finns kapacitet att skala upp iva, men vi har färre sjuksköterskor nu. Det gör att det blir lika tungt. Jag är orolig för dem, för att de ska orka, säger han.

– De går ju fyratimmarspass, får en rast, sedan kör de fyra timmar igen, i 12 timmar. I skyddskläder. Det är jobbigt. De gör verkligen en heroisk insats.

Han hoppas innerligt att fler tänker på avståndet nu när julhandeln drar igång.

– Ja, att folk verkligen håller avstånden.

Han tar en pepparkaka, fotografen tar en bild. Sedan hörs larmet igen.

– Jag måste gå. De har en patient som de behöver hjälp med.

Han och kollegan försvinner bort i diset igen med blåljusen påslagna.

Publicerad:

LÄS VIDARE