Studie: Munskydd mindre effektiva än man trott

Forskare i Danmark har undersökt hur stor effekt munskydd har mot covid-19. Studien visar att munskydd inte skyddar så mycket som man tidigare trott.

Men forskarna kan inte slå fast att de skulle vara helt verkningslösa heller.

En stor dansk studie har inte kunnat hitta något signifikant skydd mot covid-19 om man bär munskydd.

I studien, som nyligen publicerades, undersöktes två grupper varav den ena bar munskydd medan den andra gruppen inte bar munskydd.

Forskarna undersökte endast om personerna med munskydd själva var skyddade mot viruset – och inte om de skyddade andra från att smittas.

Från april till maj deltog över 6 000 personer i studien. Under den perioden vart det inte obligatoriskt att bära masker i sociala sammanhang i Danmark.

I gruppen utan munskydd fick 2,1 procent av deltagarna corona och 1,8 procent av deltagarna med munskydd fick corona. Enligt forskarna är skillnaden mellan antal smittade, med och utan munskydd, inte tillräckligt stor för att man ska kunna dra slutsatsen att munskydd faktiskt skyddar mot covid-19.

Människor i Köpenhamns metro.
Människor i Köpenhamns metro.

Munskydd tyder på 15–20 procents skydd

– Studien bekräftar därmed inte den förväntade halveringen av smittorisken om man bär munskydd. Resultaten skulle snarare kunna tyda på 15–20 procent skydd, skriver forskarna.

Forskarna understryker också att det inte går att dra några slutsatser huruvida munskydd i offentliga sammanhang kan sprida viruset. Därför går det inte att utesluta att de som bär munskydd inte smittar andra.

– Studien visade inte heller effekten av att bära munskydd i situationer där det inte är möjligt att hålla de sociala avstånden som krävs, skriver forskarna.

Men det går inte heller att konstatera att det inte skulle ha någon verkan om den breda massan bär munskydd.

Rigshospitalet.
Rigshospitalet.
Publisert:

LÄS VIDARE