Nyheter

Google förlorar i domstol – bryter mot GDPR

Av: 

TT

Google åläggs att betala en sanktionsavgift på 52 miljoner kronor. Domen kan dock överklagas. Arkivbild.
Google åläggs att betala en sanktionsavgift på 52 miljoner kronor. Domen kan dock överklagas. Arkivbild.

NYHETER

Efter år av tvister förlorar Google i svensk domstol. Bolaget bryter enligt förvaltningsrätten mot GDPR-förordningen om hur man behandlar personuppgifter när en person vill få en sökträff på sig själv borttagen.

Förvaltningsrätten i Stockholm kom under måndagen med en dom som har sin bakgrund i tvister med sökjätten som tog sin början 2015.

Målet handlar om hur Google behandlar personuppgifter i samband med att en person vill få bort sökresultat på sitt eget namn. Det kan exempelvis handla om en person som vill få bort sökträffar som dyker upp från en tidningsartikel, blogg eller ett forum med besvärande uppgifter om personen.

När en sökträff tas bort informerar Google den webbansvarige för webbplatsen att en begäran har gjorts och att sökträffen inte längre visas.

– Den webbansvarige kan många gånger med hjälp av den här informationen lista ut vem som har gjort begäran. Till exempel om det leder till en artikel som bara handlar om en person, säger Karl Lundberg, rådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.

Inom åtta veckor

Informationen som Google skickar ut innehåller inte namn men länken som har tagits bort. Via uteslutningsmetoden kan den webbansvarige lista ut vem som har fått sin sökträff borttagen.

Det är bland annat detta som förvaltningsrätten anser strider mot EU:s dataskyddsförordning GDPR.

"Googles rutin att regelmässigt informera webbansvariga för webbplatser om att en eller flera sökträffar har tagits bort till följd av en begäran från en enskild är inte tillåten enligt dataskyddsförordningen", står det i domen.

Tvisten är flera år gammal och har bollats mellan rättsliga instanser, Google och Datainspektionen. Den senare har förelagt Google att upphöra med sina rutiner inom åtta veckor. Domen styrker nu detta men den har ännu inte vunnit laga kraft och kan och väntas överklagas.

– Datainspektionen har förelagt Google att sluta skicka sådana här meddelanden om inte den enskilde samtycker till det, säger Karl Lundberg, och säger att det är den första domen i sitt slag i Sverige.

Får böta miljonbelopp

Samtidigt åläggs sökjätten att betala en sanktionsavgift på sammanlagt 52 miljoner kronor, varav 50 miljoner avser meddelande till webbansvariga, och två miljoner gäller en person som klagat om sökträffar som dykt på på diskussionsforumet Flashback.

Det var 2014 som personen meddelade Google att den ville få sökträffar från Flashback borttagna medan sökjätten inte tyckte att det var tillräckligt tydligt definierat vad som avsågs. Datainspektionen ansåg dock att begäran var tydlig och nu stödjer förvaltningsrätten det resonemanget. Personen har dessutom vänt sig till Google under flera års tid gällande nya träffar som leder till samma diskussionstråd.

Google anser att informationen till webbansvariga är nödvändig för ändamål som rör sökmotorleverantörers, webbansvarigas och internetanvändares grundläggande rätt till yttrande- och informationsfrihet.

ANNONS

Ellos Badkläder! Baddräkter och bikinis med hög midja, shapingeffekt i fina färger till ett bra pris!

Extern länk från Ellos

Shoppa här

Publisert: