Nu är det dags för nya ruttjänsterna

1 av 2
NYHETER

På måndag får du dra av skatt för tjänster inom trädfällning och flytt av bohag.

Nya rutregler gör att nya tjänster ger rätt till avdrag.

Men det råder osäkerhet om reformen kommer att ge nyanlända flyktingar jobb, vilket är tanken.

De reglerna för ruttjänster träder i kraft från första augusti, alltså på måndag. Det blir bland annat möjligt att dra av skatt för tjänster så som röjning av sly, stubbfräsning, flytt av bohag mellan bostäder och installation av data- och it-utrustning, vilket Aftonbladet skrev om i samband med att vårbudgeten presenterades.

Rutavdraget utökas efter migrationsöverenskommelsen som slöts mellan regeringen och alliansen förra året, med syfte att skapa fler jobb för nyanlända flyktingar.

Exakt hur många jobb som kan skapas för gruppen är osäkert. Bland annat tror Konjunkturinstitutet i sitt remisssvar till försgaget att effekterna blir mindre än för de ruttjänster som redan finns, rapporterar Dagens Nyheter.

På utredningsenheten på Arbetsförmedlingen tror man att enklare jobb kan skapas för nyanlända.

– Det är ingen gigantisk dammlucka som öppnas och löser sysselsättningen för väldigt många med en gång, men det kommer att få betydelse, även om det är svårt att säga i vilken utsträckning, säger chefen på enheten, Johan Bissman, till DN.

”Väldigt ineffektiv”

Alla är dock inte lika positivt inställda till reformen. På LO menar man att de nya jobben i stället kommer att gå till personer som flyttat inom EU.

– Erfarenheter från tidigare rutavdrag är att en stor del av de som får jobb är EU-migranter. Som åtgärd för att stärka nyanländas sysselsättning är den väldigt ineffektiv, säger Ola Pettersson, chefsekonom på LO, till DN.

Rutavdragen trädde i kraft i juli 2007 under regeringen Reinfeldt. Avdraget ger rätt till skatteavdrag på 50 procent av kostanden för att anlita tjänster som anses hushållsnära. Tidigare ingick tjänster som läxläsning och matlagning, men dessa har tagits bort av den sittande regeringen.

Maxbeloppet man kan göra rutavdrag för är 25 000 kronor per person och år, men för de över 65 år är gränsen 50 000 kronor.

ARTIKELN HANDLAR OM