Mördarbakterier på äldreboende – flera dödsfall

Foto: GOOGLE MAPS
Äldreboendet Kampementet i Stockholm.
NYHETER

Äldreboendet Kampementet i Stockholm som drivs av Attendo har drabbats av en aggressiv bakterie.

Tre av de boende på Kampementet har avlidit som en följd av mördarbakterien.

– Vi ser mycket allvarligt på den här situationen och genomför nu omfattande åtgärder för att minska risken för ytterligare spridning, säger Marie Pilhjerta, verksamhetschef på boendet.

Sedan en tid tillbaka har flera personer som bor på två vårdplan på Attendo Kampementet i Stockholm insjuknat i hög feber. Tre av dessa har därefter avlidit.

I början av veckan skickades tre av de boende till sjukhuset med anledning av detta och då upptäcktes att två av tre hade bakterien streptokock grupp A i blodet.

”Ser mycket allvarligt på det här”

Streptokock grupp A är en bakterie som i normala fall leder till halsfluss eller hudinfektioner, men för äldre personer som är svaga och sjuka kan den få mycket allvarliga konsekvenser. I dagsläget är det bekräftat att tre personer som avlidit den senaste tiden hade denna bakterie.

– Vi ser mycket allvarligt på den här situationen och genomför nu omfattande åtgärder för att minska risken för ytterligare spridning. Vår främsta prioritering i det här läget är de boendes och medarbetarnas hälsa. Vi behöver även aktivt ge information och svara på frågor som naturligt uppstår i en sådan här situation, säger Marie Pilhjerta, verksamhetschef på äldreboendet Kampementet.

Samtliga ska undersökas

På inrådan av smittskyddsläkare behandlas just nu samtliga boende på Kampementets demensenhet med antibiotika i förebyggande syfte, enligt Attendo.

Även samtliga medarbetare som har arbetat på avdelningen kommer att undersökas och därefter behandlas efter läkarbedömning.

Det finns inte skäl för att behandla boende på andra våningsplan eller närstående, enligt smittskyddsläkaren.

Oklart varifrån bakterien kommer

Ledningen på äldreboendet vet ännu inte varifrån bakterierna kommer.

– Vi vet inte vad smittkällan är. Vi håller just nu på att med vår åtgärdsplan för att säkerställa att alla boende behandlas. Utredningen kring smittkällan ska påbörjas lite senare, säger Marie Pilhjerta.

ARTIKELN HANDLAR OM

Stockholm

Attendo