Ny studie: Hämndbegär får unga att ansluta sig till IS

1 av 3
NYHETER

Fattigdom, desperation och hämndbegär får unga syrier att ansluta sig till IS.

Det visar en ny stor studie genomförd av fredsorganisationen International Alert.

– Extremism öppnar en dörr till ett nytt liv där de känner sig behövda, säger en av respondenterna i studien.

Fredsorganisationen International Alert har genomfört en stor studie där man undersökt vad det är som driver människor i Syrien att ansluta sig till extremistorganisationer som IS och Al-Qaida.

Inom ramen för studien, som har titeln ”Varför unga syrier väljer att strida” har organisationen intervjuat 311 unga syrier och deras familjemedlemmar i Syrien, Libanon och Turkiet.

Barn och unga mest utsatta

I undersökningen framgår det att pojkar och unga män i åldrarna 12 till 24 är de som är mest utsatta. Unga outbildade vuxna på flykt inom och utom landets utan familj ligger också i riskzonen.

Studiens resultat visar att de som väljer att ansluta sig till extremistgrupper inte gör det för sakens skull. Extrema åsikter och tro kommer inte i första hand när de unga männen ansluter sig till IS.

I stället handlar det om personliga förluster, trauman och brist på valmöjligheter.

Starkt hämndbegär

Många tar också upp det stora hämndbegär man känner gentemot regimen som en orsak till att man ansluter sig. Enligt respondenterna i studien handlar det även om att hitta en mening med livet.

– Människor kan hitta en ny mening med sitt liv i extremismen. Extremism öppnar en dörr till ett nytt liv där de känner sig behövda, säger en av de intervjuade personerna i studien.

En annan stark faktor är bristen på skolor och utbildning, något som flera extremistgrupper insett då de erbjuder utbildning i egna skolor, enligt studien.

Organisationen International Alert för i sin studie fram behovet av sociala projekt som kan erbjuda ett starkt alternativ till extremistorganisationerna. Man genomför just nu flera program för att motverka IS i landet.

– Om det inte vore för detta jobbet skulle jag vara vid fronten med en Kalasjnikov, säger en av de intervjuade som engagerats av orgaisationen.

”Motståndskraft mot rekrytering”

Studien genomfördes efter fem års krig i Syrien.

– Väpnade grupper rekryterar barn och unga människor i Syrien alarmerande fort. Trots det har nästan ingen forskning kring fenomenet genomförts. Vi hoppas att denna studie kommer hjälpa oss att bygga upp en motståndskraft mot rekrytering på ett mer effektivt sätt, säger Rebecca Crozier, talesperson för International Alert i ett pressmeddelande.

ARTIKELN HANDLAR OM

Syrien

IS/Daesh