M sågar förslag om lägre ersättning

Foto: Skor i hallen på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.
NYHETER

"Nu trampar staten på landets kommuner när man med närmast maffialiknande metoder föreslår förändringar i ersättning till kommunerna för ensamkommande barn.", skriver M-företrädare i Skånes alla 33 kommuner på DN Debatt.

Förslaget innebär en sänkning av dygnsersättningen från 1 900 kronor till 1 350 kronor per barn och unga i åldrarna 8 till 17 år, och från 1 900 kronor till 750 kronor per ung i åldrarna 18 till 20 år. Detta innebär helt nya förutsättningar för kommunerna, skriver företrädarna.

Skribenterna ställer sig kritiska till regeringens förslag om ett nytt ersättningssystem, som är ute på remiss, och anser det orealistiskt att det ska träda i kraft den 1 januari 2017.

"Vi menar att kommunerna behöver längre omställningstid", skriver de och gör bedömning att nytt ersättningssystem tidigast kan träda i kraft den 1 januari 2018.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM