Kommunerna optimistiska till ökat byggande 2010

NYHETER

90 procent av toppåret 2006

26500 lägenheter kommer börja byggas under 2010, det helt enligt kommunernas egna bedömningar. det är långt fler än vad Boverket uppskattade i sin prognos.

Under 2011 kommer 33 000 nya lägenheter byggas enligt kommunernas prognos, det är 90 procent av det som angavs i prognosen för rekordåret 2006 och betydligt mer än vad boverket förutspådde i sin rapport från mars, det skriver nättidningen byggnadsarbetaren.

Inget stöd

Enligt Boverket som sammanställt uppgifterna har siffrorna inget stöd i antalet säkra projekt.

Drygt hälften av byggandet kommer att äga rum i de tre storstadsregionerna.

– Men förväntningarna är ganska jämnt spridda över landet. Ingen region sticker direkt ut i förhållande till tidigare perioder. Det tyder på en geografiskt jämn återhämtning, säger Hans Åke Palmgren analytiker på Boverket till tidningen.

ARTIKELN HANDLAR OM

Trädgård