2 frågor till partiledarna

Publicerad:
Uppdaterad:

1. Vad lovar du att göra för att kvinnomorden i nära relationer ska minska?

2 När blir haverikommissionen efter varje kvinnomord verklighet?

Fredrik Reinfeldt, Moderaterna:

1 För tre år sedan beslutade vi om en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den här veckan röstar riksdagen om vårt förslag att skärpa straffen för grova våldsbrott. Jag lovar att vi ska fortsätta arbetet. Vi behöver få till bättre samarbete och samordnade insatser mellan olika myndigheter. Dessutom behöver vi satsa mer på det förebyggande arbetet.

2 Även om jag förstår tanken tror jag inte att det är möjligt. Jag hoppas att våra satsningar så här långt kan bidra till att utsatta kvinnor får den hjälp och stöd de behöver.

Jan Björklund, Folkpartiet:

1 Vi har arbetat för ökat stöd till våldsutsatta, att stärka det förebyggande arbetet och längre straff för dem som misshandlar. Alliansregeringen genomför en rad konkreta åtgärder, bland annat har 10 000 poliser vidareutbildats. Det här arbetet måste fort­sätta.

2 Folkpartiet har länge arbetat för en haverikommission vid kvinnomord. Regeringen bereder just nu ett sådant förslag.

Göran Hägglund, Kristdemokraterna:

1 Totalt har regeringen satsat cirka en miljard kronor på 56 olika åtgärder. Ambitionen är att våldet mot kvinnor ska upphöra. Vi måste fortsätta att förbättra det stödet, det finns fortfarande brister som inte kan accepteras. Jag lovar att verka för att utvärdera vidtagna åtgärder för att se vad som saknats, eller kan göras bättre.

2 Ett förslag om så kallade dödsfallsutredningar bereds för närvarande i regeringskansliet. Det är dock för tidigt att uttala sig om när ett sådant förslag kan bli verklighet.

Mona Sahlin, Socialdemokraterna:

1 Flera saker, som att förbättra besöksförbudet i det gemensamma hemmet, införa stalkning som en ny brottsrubricering och en särskild straffskala om synnerligen grov våldtäkt, införa ett nationellt kunskapscentrum och en hjälptelefonlinje och samtalsmottagningar för män.

2 Det är viktigt att gå till botten med vad som gått snett. Ofta är det psykiskt sjuka personer som varit i kontakt med psykvården tidigare. Många gånger har varningssignalerna funnits där.

Peter Eriksson, Miljöpartiet:

1 Jag lovar att göra vad jag kan för att de kända våldsverkarna ska få fotboja. Vi vet att i de flesta fall är det män som redan är kända som begår de här brotten.

2 Det ligger ett sådant förslag och vi är med på det. Men personligen tror jag inte att det har någon avgörande effekt. Jag är rädd att det är ett slag i luften.

Lars Ohly, Vänsterpartiet:

1 Vi vill införa en nationell haverikommission och en obligatorisk utbildning för poliser, åklagare, läkare, sjuksköterskor och socialtjänsten för att fånga upp varningssignaler. Polis, åklagare och rättsväsendet ska också gå en obligatorisk vidareutbildning. Jag vill också ge mer pengar till kvinnojourerna.

2 En ny regering kommer att ta tag i det snarast. Januari 2011 tycker jag är rimligt.

Fotnot: Maud Olofsson, Centerpartiet, hade inte möjlighet att svara på Aftonbladets frågor i går.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN