Försvarsutskottet stöder slopning av värnplikten

NYHETER

I dag sade försvarsutskottet ja till förslaget om att ersätta värnplikten med en frivillig militärtjänst.

De rödgröna reserverar sig mot förslaget som oppositionen menar inte är tillräckligt genomarbetat.

I dag bygger försvarets rekrytering på värnpliktsutbildningen. Men om regeringens förslag blir verklighet kommer det svenska försvaret att bygga på frivillighet från den 1 juli nästa år.

Oppositionen i protest

Nu har riksdagens försvarsutskott godkänt förslaget som enligt riksdagens hemsida innebär:

En frivillig grundläggande militär utbildning och en frivillig kompletterande militär utbildning. Den som går utbildningarna kommer att kallas rekryt.

Den som vill antas till utbildningen ska testas. Eventuell anställning sker efter utbildningen.

Totalförsvarspliktiga, både män och kvinnor, kommer att vara skyldiga att lämna uppgifter om sig själva.

Totalförsvarsplikten kommer att finnas kvar. Skyldighet för män och kvinnor att göra värnplikt eller civilplikt ska gälla om beredskapen kräver det.

Oppositionen har reserverat sig mot förslaget som partierna menar inte är tillräckligt genomarbetat.

Nytt skydd för veteraner

Enligt kritiken är regeringens förslag inte heltäckande utan bara omfattar den första militära grundutbildningsperioden.

De rödgröna lovar att genomföra en förutsättningslös översyn av hela det frivilliga personalförsörjningssystemet efter ett år om de kommer till makten.

Försvarsutskottet ställer sig också bakom förslaget om att Försvarsmakten tar ansvar får ett lagstadgat uppföljningsansvar för veteranerna från internationella militära insatser.

Begränsningen som gör att soldater som skadats under tjänstgöring bara kan få stöd av Försvarsmakten i max fem år tas bort.