Så blir England med...

NYHETER

Här är ledarna för Englands största partier, och deras politik i korthet:

David Cameron (De konservativa)

Mer EU-fientligt. Kraftiga nedskärningar i offentliga sektorn men sjukvården får mer pengar. Statsanställdas löner fryses. Folk måste ta jobb de blir erbjudna eller gå miste om arbetslöshetsersättning. Skattesänkning för de rika. Fler brottslingar ska dömas till fängelse. 100 000 nya ”gröna” jobb.

Nick Clegg (Liberaldemokraterna)

Amnesti för majoriteten av de invandrare som i dag vistas illegalt i Storbritannien. De ska bli skattebetalare i stället för svartjobbare. Kraftiga nedskärningar av statens utgifter. Ett helt nytt och mer rättvist valsystem där inte Tories och Labour gynnas så som i dag. Mindre klasser i statliga skolor.

Gordon Brown (Labour)

Ungefär som nu men med kraftiga nedskärningar. Troligen höjd moms. En miljon nya jobb genom kraftig utbyggnad av järnvägar och bredband. Folkomröstning om ett proportionerligt valsystem. Ingen invandring från utanför EU. Högst en procent i lönehöjningar till offentliganställda.