Kräv att få träffa tiken & syskonen

Sex tecken på att valpen är insmugglad

 Om du köper en smuggelhund bidrar du till en vidrig djurhantering, såväl i ursprungslandet som under transporterna till Sverige.