Kristendomens betydelse stryks i ny kursplan

Uppdaterad 2011-03-09 | Publicerad 2010-02-17

Över 700 protester har skickats till Skolverket

Skolverket ska ta fram nya kursplaner för alla ämnen i grundskolan.

Men när det gäller kursplanen för religion har verket fått hård kritik.

Texter om kristendomen som funnits med tidigare har strukits.

– Det leder till historielösa elever, säger Stefan Gustavsson, ordförande i Svenska Evangeliska Alliansen.

Regeringen har beslutat att kursplanerna i grundskolorna ska ändras. I stället för att beskriva ämnets karaktär och inriktning ska de beskriva ämnets syfte och de krav som ställs på eleverna.

Skolverket jobbar just nu med få fram de nya kursplanerna. Men när det gäller religionskunskap har man stött på patrull.

Över 700 upprörda brev- och mejlprotester har skickats in till verket, uppger Sveriges Radio Ekot.

Anledningen är att texter om kristendomen och dess betydelse för det svenska samhället, som funnits med i de gamla kursplanerna, har plockats bort.

"Nödvändigt"

Svenska Evangeliska Alliansen är en av de som upprörts. På sin hemsida uppmanar föreningen folk att skicka in protester till Skolverket.

– Det är självklart nödvändigt att skolan ger en allsidig undervisning om världens alla religioner. Men det är också nödvändigt att skolan undervisar om den påverkan kristendomen har haft på det svenska samhället, bland annat när det gäller lagstiftning, kultur och konst, säger Stefan Gustavsson, ordförande i Svenska Evangeliska Alliansen.

Enligt honom riskerar Skolverkets förslag till nya läroplaner leda till historielösa och okunniga elever.

– Ska man förstå Sverige och Europa, måste man förstå kristendomen, säger han.

"Svårt att jämföra"

Maria Weståker, ämnesansvarig på Skolverket, säger till Ekot att det även i den nya kursplanen tydligt framgår att kristendomens betydelse för det svenska samhället ska läras ut.

– Det finns också med ritualer, levnadsregler, heliga platser och urkunder. Men det är svårt att jämföra nuvarande kursplaner med dem som vi tar fram eftersom de har ett centralt innehåll vilket inte har funnits tidigare, säger hon.

Utbildningsminister Jan Björklund säger att han vill se Skolverkets slutgiltiga förslag innan han ger besked om hur regeringen ställer sig.

Tyngdpunkt på kristendomen

Björklund understryker dock att kristendomen ska en central betydelse i grundskolands religionsundervisning.

– Jag menar att i ämnet religionskunskap ska alla elever få en allsidig och objektiv undervisning alla stora världsreligioner.

– Men det är samtidigt klart att när det gäller kristendom är det där en tyngdpunkt ska läggas och det har att göra med att kristendomen är fundamental del i hela vår kultur och historia, det som har byggt vårt samhälle, säger Jan Björklund till Ekot.