SJ vill ”ge” pengar till Trafikverket

NYHETER

Är beredda att betala dubbelt så höga spåravgifter för att få bättre spårunderhåll

SJ har tröttnat på att få ta nästan all kritik för trafikproblemen på svenska järnvägar.

Nu vill man med omedelbar verkan betala dubbelt så höga spåravgifter till trafikverket – med förbehållet att pengarna används till underhåll av spåren.

– 80 procent av våra förseningar beror på spåren. Det är klart att vi är beredda att betala för att de ska bli bättre, säger SJ:s styrelseordförande Ulf Adelsohn som på onsdagen kallat till presskonferens.

Biljetterna blir inte dyrare

Han försäkrar dock att detta inte ska drabba resenärerna ekonomiskt.

– Vi kommer inte höja biljettpriset. På kort sikt innebär det här visserligen stora utgifter för oss men samtidigt har vi idag höga kostnader för trafikstörningar, säger Ulf Adelsohn och hoppas att extrapengarna i spåravgift ska innebära att man i ett längre perspektiv ska få en pålitligare tågtrafik.

I dag betalar SJ cirka 200 miljoner årligen i spåravgift men skulle alltså kunna tänka sig att betala 400 miljoner till Banverket.

En fråga som många kanske funderar på just nu är: Vågar man ta tåget hem till jul?

– Vår ambition är att vi ska försöka säkerställa att jultrafiken går så bra som det överhuvudtaget är möjligt, säger Jan Forsberg och förklarar att man uppbemannat hela sin organisation för att klara av att möta behovet från de cirka en miljon tågresenärer som väntas.

Man har även genomfört en rad åtgärder på sina tåg för att de ska klara kyla och snö bättre framöver.

Överbelastat järnvägsnät

SJ har nu även bett trafikverket att göra en analys av hur mycket trafik som det svenska järnvägsnätet egentligen tål.

Enligt internationell expertis klarar ett system i regel bara att hantera cirka 80 procent av total kapacitet. Annars riskerar förseningar att omedelbart få kedjeeffekter - ett fenomen som märks tydligt i Sverige just nu.

– Vi kör på nästan hundra procent av kapaciteten i nuläget. Förr kunde man köra ikapp när det blev förseningar men det går inte nu, säger Ulf Adelsohn.

Han kräver därför att Trafikverket beslutar om att begränsa antalet avgångar och fördela inskränkningarna så rättvist som möjligt över de bolag som opererar på det svenska järnvägsnätet.

Färre men pålitligare avgångar

Detta innebär att resenärerna får färre avgångar att välja bland. Men enligt Jan Forsberg innebär det inte färre platser eftersom man samtidigt kommer kunna köra med längre tåg.

– Och vi tror att våra resenärer prioriterar att vår trafik är pålitlig framför att ha flera avgångar att välja mellan, säger Jan Forsberg.

På presskonferensen tillkännagavs också att SJ kommer satsa på 20 nya tåg av X2000-typ, en investering på två miljarder.

5 miljarder på höghastighetståg

Styrelsen har även fört långtgående diskussioner om att köpa in helt nya snabbtåg som ska kunna gå i upp till 250 km/ h men detta beslutet valde man att skjuta på fram till bolagsstämman.

– Vi vill ha regeringens godkännande för en sådan satsning. Totalt skulle en satsning på höghastighetståg gå på 5–6 miljarder säger Ulf Adelsohn.