”FRA läcker – om svenskar”

avAnders Munck

NYHETER

Anställd larmar: FRA bedriver olaglig spaning mot journalister och hjälparbetare

1 av 3 | Foto: Foto: PER-OLOF SÄNNÅS
här godkänns ansökningarna Enligt skribenten ”Lars Larsson” bedriver FRA olaglig spaning. Han påstår även att Försvarsunderättelsedomstolen slentrianmässigt godkänner FRA:s ansökningar om avlyssning.

FRA avlyssnar journalister och hjälparbetare – och lämnar ut svenska mejl till främmande länder.

En hemlig larmrapport från underrättelsetjänstens egna led anklagar FRA för olagligt spaningsarbete.

Nu ska de grova anklagelserna granskas.

Den 17 oktober kom larmrapporten per mejl till ledamöterna i Signalspaningskommittén, som ska granska FRA:s arbete. Skribenten som kallar sig ”Lars Larsson” uppger att han är anställd på FRA och att han vill slå larm om flera allvarliga övertramp.

Mejlet bedömdes som så känsligt att stora delar omedelbart sekretessbelades.

Inger René är ordförande i kommittén som består av sju politiker från både regerings- och oppositionspartier. När hon fick mejlet vidarebefordrade hon det omedelbart till FRA.

”Raderade material”

– Vi är ängsliga för att ha känsligt material i våra datorer och därför valde jag sedan att radera det, säger Inger René.

Aftonbladet kunde i går ta del av en delvis maskad version av brevet. Så här skriver Lars Larsson:

”Kommittén bör göras uppmärksam på att spaningen ofta riktas mot en lång rad NGO:s runt om i världen. Det kan t.ex. röra sig om olika former av hjälporganisationer. Ett av syftena med avlyssningen är här att få in ytterligare information om exempelvis situationen i ett visst krisområde” ... ”Det förekommer även att utländska journalister stationerade utanför Sverige avlyssnas.”

Svenska försvaret har tidigare visat stort intresse för hjälporganisationers arbete bland annat i Afghanistan.

”Får inte avlyssnas”

– Vi blir uppvaktade hela tiden men vi vill under inga omständigheter förknippas med militären. Vi förhandlar ju med båda parter och sådan information får absolut inte avlyssnas, säger Karin

Tengby på Röda korset.

Enligt Lars Larsson lagrar FRA även uppgifter om vanliga svenskars mejl och telefonsamtal. I vissa fall kan informationen komma att lämnas ut till andra länder. Han skriver också att Försvarsunderrättelsedomstolen som ska pröva och godkänna FRA:s avlyssningsansökningar slentrianmässigt godkänner ansökningarna.

Domstolen omfattas av kvalificerad sekretess och i går vägrade de att lämna ut några som helst uppgifter, inte ens generella fakta om antalet bifall och avslag.

Medger uppgifter

Datainspektionen bekräftar delvis mejlets anklagelser. I en ny granskning av FRA konstateras att de saknar fungerade rutiner för att sålla bort den datatrafik som inte får avlyssnas och sparas.

– Det finns inga garantier för att det inte sker, säger Nicklas Hjertonsson, granskningsledare på Datainspektionen.

FRA medger att vissa av uppgifterna i mejlet är korrekta, men att flera av slutsatserna är fel. De vill inte kommentera anklagelserna om avlyssning av hjälparbetare eller journalister.

– Det är sekretessbelagt. Men jag kan säga att vi tar fram underrättelser som ska stödja svensk trupp utomlands, som följer upp hur mänskliga rättigheter följs i vissa områden i världen, eller som rör spridning av massförstörelsevapen, säger Mattias Lindholm, pressekreterare på FRA.