Så ska sjuka bli friska – med de rödgröna

Oppositionen enade om sjukförsäkringarna

De rödgröna är enade om sjukföräkringen.
De rödgröna är enade om sjukföräkringen.

”Stupstocken” i sjukförsäkringen efter 550 dagar ska avskaffas.

Sjukförsäkringstaket ska höjas till tio basbelopp.

Och ersättningen i sjukförsäkringen ska vara 80 procent under hela sjukpenningperioden.

Den rödgröna oppositionen har enats om hur sjukförsäkringen ska se ut – om det blir maktskifte efter valet.

”Sverige sköter sig dåligt i dagsläget. Det är dags för en ny sjukförsäkring och en ny regering.”

Det skriver socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och de andra oppositionsledarna på Dagens Nyheters debattsida i dag.

”Vinner vi valet kommer vi direkt att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar. Vi är överens om att sjukförsäkringen på sikt ska omfatta fler än i dag och att taket höjs till tio basbelopp, skriver ledarna för S, MP och V.

Vill ha rehabiliteringsfond

De fastslår också att ersättningen ska vara 80 procent under hela perioden.

”Sjukförsäkringen måste utgå från varje enskild individs unika situation och behov. Människor ska självklart kunna nekas sjukpenning, men bara om deras arbetsförmåga är sådan att detta är rimligt”, skriver de.

S, V och MP har kritiserat regeringens rehabiliteringspolitik som de kallat utsorteringskedja. Nu vill de satsa på en ny rehabiliteringsfond för att säkerställa tillgången på rehabiliteringsinsatser. Hur en sådan fond ska utformas och finansieras ska utredas och presenteras efter valet, skriver de.

Över 58 – förtidspension

Andra som får en förändrad situation är förtidspensionerade.

”Förtida pension ska bara kunna vara ett alternativ för den som är över 58 år först när inga åtgärder återstår som kan öka en persons möjligheter till anställning på den öppna arbetsmarknaden och när det heller inte är möjligt med en anpassad arbetssituation. Det ska alltid vara möjligt att bryta en förtida pension för att arbeta”, skriver ledarna för S, MP och V.

”Kan inte göras direkt”

I slutet av sin presentation skriver Sahlin, Peter Eriksson (MP) Maria Wetterstrand (MP) och Lars Ohly (V) att flera av förändringarna inte kan genomföras direkt efter valet.

”Vi tänker inte som den nuvarande regeringen hasta igenom ett nytt system”, skriver de och konstaterar att de vill ha förslag till stabila regler av en bred utredning där riksdagens partier och arbetsmarknadens parter ingår.

Publisert: