När USA säljer vapen är alla medel tillåtna

NYHETER

Roligare Norgehistorier har man hört

Vapenaffärer är en smutsig business.

När USA säljer vapen är nästan alla medel tillåtna. Inklusive förtäckta hot.

USA är världens numera enda supermakt och behöver inte använda sig av mutor för att kränga sina vapen. Det går precis lika bra med piska och enstaka morötter. Alternativt lite "dirty tricks".

Militärteknologi lyder under särskilda bestämmelser. Ofta krävs det tillstånd av berörda myndigheter för att få exportera känslig teknik.

I fallet med Norge så dröjde USA väldigt länge med att ge ett besked om ifall de var beredda att låta utrusta Jas med ett radarsystem som norrmännen ansåg sig behöva. Utan ett sådant ja var Sverige i praktiken inte med på banan.

Borsett från den lilla detaljen att den norska kravspecifikationen var skräddarsydd för amerikanska F-35.

Vägrade

USA gjorde på samma sätt när Finland funderade på vilket plan man skulle köpa. Den gången var det en särskild amerikansktillverkad robot som planet Jas Gripen skulle utrustas med. USA vägrade ge besked om tillstånd för en sådan teknologiexport. Så Finland valde bort Jas.

Den förre krigsmaterielinspektören Sven Hirdman berättade i dagens P1 om ett ännu mer flagrant exempel på hur USA använder sin maktställning. Polen skulle köpa nya stridsflygplan och valde bland annat mellan Jas och det amerikanska F-16.

Då ringde USA:s president helt enkelt upp sin polske kollega och sa att eftersom Polen ville bli medlem av Nato så var det väl lämpligt att man i så fall hade samma plan som USA.

Glömma

Ett samtal som är svårt att tolka på annat sätt än att om Polen inte valde F-16 så kunde de glömma medlemskap i Nato. Alternativ få vänta rätt länge.

Vapenförsäljning är ingen normal affärsverksamhet för något land och allra minst för USA. Amerikanerna betraktar den som en förlängning av den egna utrikes- och säkerhetspolitiken.

När USA behöver hjälp av något ovilligt land använder man ofta löften om försäljning av avancerade vapen som en del av kohandeln. Så skedde exempelvis med Pakistan efter terrordåden den 11 september. Före det var USA mycket restriktiv med vapenförsäljning till Pakistan.

Inför Irakkriget lovade president Bush vapen till länder som ställde upp i den amerikanska koalitionen.

Sanningen

På samma sätt använder USA samvetslöst den egna biståndsbudgeten för att i första hand gynna amerikanska företag.

I Sverige betraktar många flygplanstillverkaren Saab som vilket företag som helst som konkurrerar på lika villkor runtom i världen. Ett otal försök att sälja Jas visar att inget kunde vara längre från sanningen. Länder väljer stridsflygplan på helt andra premisser än ekonomi och prestanda. Relationerna med viktiga länder spelar in på ett avgörande sätt.

Sverige fick sälja Jas till Sydafrika därför att vi gav ANC stort stöd under apartheidåren. Rent militärt borde de kanske ha köpt ett annat plan.

Dubbelspel

Norge har inga skäl att frukta USA. Men alla vill givetvis hålla sig väl med det mäktigaste landet i den militärallians där man ingår.

Men då hade det varit bättre för grannrelationerna och ärligare av norrmännen att säga det rakt ut i stället för att låtsas som man funderade över JAS Gripen som ett alternativ.

Lyssnar man på det första svenska reaktionerna verkar det inte som om det norska dubbelspelet får några allvarligare följder för relationen mellan länderna.

Men roligare Norgehistorier har man hört.