Isländska askmolnet kan orsaka förgiftning

Det enorma molnet med vulkanaska som sprider sig över Europa innehåller flera farliga ämnen.

Framförallt handlar det om höga halter av svavel och fluor som kan orsaka förgiftningar på Island.

Här i Sverige är dock partiklarna främst farliga för flygmotorer.

Det isländska askmolnet lamslår Europas flygtrafik. Förutom aska innehåller molnet även glaspartiklar som ställer till problem för flyplanen.

– De hårda partiklarna i molnet är farliga för jetmotorer, säger seismologen Reynir Bödvarsson till Aftonbladet.

Men vulkanmolnet kan också vara farligt för djur, människor och för miljön.

Farligt på Island

Jan-Olof Nyström, intendent på Naturhistoriska riksmuseet, säger att faran framförallt är stor på Island.

– Det finns höga fluorhalter i askan. Om det lakas ut kan det orsaka fluoridförgiftning.

I Sverige finns det inga risker med molnet, menar Reynir Bödvarsson på institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

– Om man pratar giftighet så är det sannolikt inte giftigt här i Sverige. Men på Island tar man in djuren nu för att de inte ska förgiftas av framförallt svavel och fluor.

Molnet är helt osynligt och kan på sin höjd synas som en vacker solnedgång. Men Reynir Bödvarsson säger att det finns ett enkelt sätt att kontrollera om det finns glas och andra partiklar i luften.

– De faller ner när det regnar så man kan ställa ut en ljus tallrik när det regnar. Om den blir svart är det hårda partiklar och aska som kommit ner.

Påverkar temperaturen

Askan kan även påverka miljön och göra vädret svalare.

– Det kan faktiskt bli en lite kallare sommar på hela norra halvklotet även om det är väldigt marginellt, säger Reynir Bödvarsson.

För drygt 200 år sedan inträffade ett mycket kraftfullt vulkanutbrott på just Island. Utbrottet blev en stor katastrof ledde till hungersnöd på ön. Så våldsamt är dock inte det här utbrottet.

– Det kommer inte att bli lika illa som 1783 då temperaturen föll. Då förgiftades även djuren och folk fick dåligt med mat.

Därför hotas planen

Vid ett vulkanutbrott kastas en plym av ämnen upp i luften. Molnet är så högt att det inte syns och kan vara farligt för flygplansmotorer. Partiklarna kan också spridas långa sträckor i de övre luftlagren där flygplanen finns.

Ämnena är små vassa glas- och sandkorn. När flygplanet passerar genom ett askmoln kan fragmenten orsaka "blästringsskador" på flygplanets yttre, till exempel framåtriktade fönsterrutor och vingarnas framkant.

Askan kan också skada flygplanens motorer. En jetmotor är 2 000 grader varm och om partiklarna kommer in i motorn kan glas och sten kan smälta i motorns heta delar, fastna och bygga upp avlagringar i motorn.

Det kan störa flödet genom motorn så att den stannar och det har hänt att motorer har slutat fungera på grund av vulkanisk aska. Bland annat förlorade flygplan motorkraft på grund av anaska över Indonesien 1982.

Därför är det viktigt att meteorologer följer molnets utbredning och att informationen når piloter och flygledningen. Om en pilot drabbas av askan försöker han sänka farten och dyka under askmolnet så fort som möjligt.

Källa: Transportstyrelsen, BBC

Publisert: