”Det här ger oss mod och kraft att fortsätta”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

På plats i militärbasen i Afghanistan är stämningen dämpad.

Många var med när deras två kamrater sköts ihjäl.

De är i dag chockade och ledsna.

– Det känns väldigt tungt, säger Gustaf Wallerfelt, ställföreträdande chef för den svenska styrkan i Afghanistan.

Gustaf Wallerfelt, chef för den svenska styrkan i Afghanistan.
Gustaf Wallerfelt, chef för den svenska styrkan i Afghanistan.

Gustaf Wallerfelt, ställföreträdande chef för den svenska styrkan i Afghanistan, arbetar i dag med att ta hand om soldaterna på plats med det stöd som behövs.

– Nu pågår kamratstöd - det bästa stödet man kan ge varandra. Men det finns också egen personal på plats som är utbildad för krisstöd och krishantering och som stöttar de som var direkt inblandade i händelsen. När det inträffade hade vi cirka 30 stycken man ute, säger han.

"Enormt tragiskt"

Wallerfelt beskriver att det råder förstämning på militärbasen. Samtidigt försöker truppen att lösa uppgifterna i Afghanistan på samma sätt som innan Johan Palmlöv och Gunnar Andersson sköts ihjäl när de var ute och fotpatrullerade.

– Det är naturligtvis enormt tragisk. Det känns väldigt tungt. Vi har förlorat så fina kamrater samtidigt ger det mig mod och kraft att fortsätta vårt arbete, säger han.

Läget i Afghanistan är spänt och de svenska trupperna utsätts för attentat varannan eller var tredje vecka, enligt Wallerfelt.

– Det kan vara intensivt ibland och mindre intensivt vid andra tillfällen. Där vi befinner oss är det över lag stabilare än i södra delen av Afghanistan. Men vi utsätts också för bombattacker och påskjutningar med vapen på de afghanska säkerhetsstyrkorna och naturligtvis på oss.

Uppskattar stödet

Vilka som ligger bakom attackerna kan vara svårt även för de militära trupperna att avgöra. Det är i de flesta fallen talibaner eller kriminella grupper.

I Sverige har både politiker och representanter för Försvarsmakten uttryckt hur viktigt det är att stötta soldaterna på plats i Afghanistan efter gårdagens tragiska händelser.

– Vi känner stor uppskattning för allt stöd vi får hemifrån från försvarsmakten och övriga i landet, säger Wallerfelt.

Publicerad: