Ipredlagen prövas igen

Telia Sonera kan slippa att lämna ut uppgifter om sina abonnenter till fyra filmbolag.

Svea hovrätt har nu beviljat internetoperatören prövningstillstånd och i mars väntas ett beslut.

Svensk filmindustri är ett av filmbolagen som krävt ut uppgifter från Telia Sonera.
Svensk filmindustri är ett av filmbolagen som krävt ut uppgifter från Telia Sonera.

De fyra filmbolagen Svensk filmindustri, Pan vision, Filmlance international och Yellow bird som företräds av Svenska Antipiratbyrån fick rätt i augusti i tingsrätten. Filmbolagen kräver att Telia ska lämna ut personuppgifter om en av sina kunder fildelningssajten Swetorrents. Sajten anklagas av filmbolagen för att sprida upphovskyddade filmer på internet. Telia har överklagat beslutet till hovrätten och hävdar att EU:s datalagringsdirektiv väger tyngre än Ipredlagen.

Hovrätten tar upp fallet

Enligt direktivet måste myndigheter spara vissa personuppgifter för att kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Sådana uppgifter får inte lämnas ut till privata aktörer, som till exempel filmbolag. Den svenska Ipredlagen gör det däremot möjligt att lämna ut personuppgifter även till privata aktörer.

Svea hovrätt beslutade på torsdagen att ta upp målet.

Ipred står mot EU-direktiv

Efter att filmbolagen har lämnat in synpunkter på Telias överklagade till domstolen ska rätten bland annat ta ställning till vilken lag som väger tyngst: den svenska Ipredlagen eller EU:s datalagringsdirektiv. Rätten ska också avgöra om de filmer som har lagts upp på fildelningssajten har varit tillgängliga för allmänheten. Om så är fallet handlar det om upphovsrättsintrång.

TT

Publisert: