Nyheter

Fartyg har tappat tonvis med miljögifter

Av: 

Jessica Balksjö

NYHETER

Kustbevakningen letar efter behållarna i vattnet mellan Öland och Gotland

Ett finländskt fartyg tappade på lördagen fyra containrar med farliga ämnen i vattnet utanför Gotland.

Kustbevakningen har hittat fragment av en av containrarna.

– Det här kan vara farligt för både miljön och passerande båtar, säger Johan Månsson, vakthavande befäl vid Kustbevakningen.

Besättningen på det finländska fartyget hörde själv av sig till Kustbevakningen när de fyra containrarna hade fallit överbord.

Det hände på internationellt vatten och Kustbevakningen letade under lördagskvällen efter containrarna med flyg och en assisterande båt.

Troligen har lasten sjunkit eller spolats upp på land. Djupet på den plats där fartyget tappade lasten är omkring 70 meter.

Miljöfarlig last

I en container finns tre sorters farliga ämnen. Det rör sig om fem ton av ett brandfarligt ämne, sju ton av ett ämne som har handelsnamnet vantocil, som är farligt för den marina miljön, och åtta ton av ett miljöfarligt ämne med un-nummer 3082.

Bara fragment av en av containrarna hittades under kvällen.

– Vi vet inte vilken av containrarna det är som har gått sönder, säger Johan Månsson.

En av behållarna är tom. De övriga väger 25 ton vardera, vilket gör att de bara i sig utgör stor fara för båtar som passerar.

– Vi har gått ut med en varning till sjöfarten. Ett fartyg kan i princip sjunka om det kör på ett sådant här stort föremål, säger Johan Månsson, vakthavande befäl vid Kustbevakningen.

"Allvarlig olycka"

Ämnet som är farligt för den marina miljön låg förpackat i 25-litersdunkar, det miljöfarliga ämnet låg i tunnor coh det brandfarliga i pappkartonger.

Kustbevakningen bedömer olyckan som allvarlig.

– Om de här tuberna hamnar på 70 meters djup så kan det ta många år innan vi ser skadan. Just nu beror det på om de här behållarna går sönder eller inte, säger Månsson.

Kustbevakningen räknade inte med att göra fler fynd under natten. Någon dykinsats var på lördagen inte planerad.

Fartyget var på väg från Rotterdam till Sankt Petersburg.

ANNONS EXTERN LÄNK

Har du Covid-19? Få svar snabbt med enkelt hemmatest – beställ här

Quicktest

Publisert: