Barnen vädjar: ”Sluta använda mobilen”

NYHETER

Barnläkare larmar om olycksrisker och barns utveckling

Var tredje förälder i Stockholm upplever att barnen klagat på att de använder mobilen och surfplattan för mycket.

Och var femte har förlorat uppsikten över sina barn på en farlig plats, enligt en undersökning Svenska Dagbladet låtit göra.

Nu varnar barnläkare för konsekvenserna.

– Vi ser stora problem i språkutvecklingen i Stockholmsområdet, säger barnläkare Roland Sennerstam.

I Svenska Dabladet/YouGovs undersökning svarar 22 procent av svenska föräldrar att barnen klagat på hur mycket de använder sin mobiltelefon. I Stockholm svarar 30 procent samma sak.

Inför mobilförbud

12 procent av föräldrarna i landet uppger dessutom att mobil- och surfplattstittande har fått dem att förlora uppsikt över sitt barn på en lekplats, i en simhall eller på en badstrand. I Stockholm erkänner var femte förälder detsamma.

I går berättade tidningen också om att öppna förskolor i huvudstaden förbjuder mobiler eftersom verksamheten och samspelet mellan barn och föräldrar störs.

Nu varnar flera barnläkare för konsekvenserna.

Barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson anser att saken bör studeras vetenskapligt.

– Vad jag vet finns inga riktiga studier gjorda. Men de här resultaten stämmer väldigt bra med de iakttagelser vi barnläkare gör, och barns egna berättelser. Det här kan vem som helst se bara man rör sig på stan, säger han.

Har sagt åt ouppmärksamma

Gustafsson tar upp att det dels handlar om rena säkerhetsrisker, och uppger att han själv vid flera tillfällen sagt åt föräldrar på badstränder och i trafiken som lämnar barnen med blicken för att i stället titta i sina mobiler.

I forskning är det enligt honom tydligt att en plötslig distraktion som lyfter fokus från barnet ofta ligger bakom olyckor.

– Där måste man som förälder bestämma sig för att när man är i en riskfylld miljö får man inte titta i en mobil eller ha surfplattan framme.

Men det handlar enligt Gustafsson även om barnets utveckling.

– Man kan ofta se föräldrar som inte svarar på tilltal. Mindre barn behöver spegla sig hela tiden i allt man upptäcker. En två-tre-åring behöver spegla sina egna upplevelser i föräldrarnas reaktioner. Uteblir de är det väldigt illa för barnens utveckling.

Vill ha informationskampanj

– Ser man till föräldrar som är deprimerade och av andra anledningar oförmögna att samspela med barnet får det negativa konsekvenser för den kognitiva och emotionella utvecklingen. Men med mobilerna ser vi samma fenomen bland fullt friska och i övrigt välfungerande föräldrar.

Lars H Gustafsson har funderat över möjligheten att lagstifta, som diskussionen kring mobiler i bilen, men har kommit fram till att det måste ses som en hedersregel.

– Jag tror på en massiv informationskampanj kring det här, och tror egentligen att föräldrar själva inser farorna, men att det är svårt att motstå "magneten" när det plingar till. Det enklaste när man är med barn: stäng av mobilen, eller sätt den på ljudlös.

Språkproblem i Stockholm

Barnläkaren Roland Sennerstam är konsult inom Stockholms barnhälsovård.

– Jag ser en klar risk att språkutvecklingen påverkas av att föräldrar ständigt pratar med sin mobil. Man måste bjuda barnen på språket, sätta ord på vad det är man gör och omgivningen. Man kan inte gå tyst hela dagarna med en 2-3-åring. Men en del föräldrar fastnar i spel och sociala medier, vilket det går ut över kommunikationen med barnet.

– Jag kan tänka mig att det går ut över stimuleringen av språket. Vi har rätt mycket språkproblem i Stockholmsregionen. Hos barnavårdscentralerna ser man att det tar lång tid för vissa barn. Ska man koppla det till mobilanvändningen måste man ju göra studier för att verifiera det, men vi kan konstatera att vi har språkutvecklingsbekymmer.

Gisela Dahlquist, professor i barnmedicin vid Umeå universitet, påpekar att hon inte är expert inom området.

– Men det är uppenbart att det finns risker, säger hon.