’Komet bakom första kända pestepidemin’

NYHETER

Forskare kopplar medeltida farsot till Halleys komet

1 av 3

Den 28 juli 2061 passerar Halleys komet jorden nästa gång.

Nu avslöjar amerikanska forskare rymdstenens ödesdigra koppling till pesten.

Tiotusentals människor dog varje dag när den justinianska pesten hemsökte södra Europa under den tidiga medeltiden, enligt den östromerska historikern Prokopios.

Epidemin ändrade historien när den försvagade det östromerska riket av den första kända pestkatastrofen, enligt Nationalencyklopedin.

Nu avslöjar amerikanska forskare vid Columbia university farsotens koppling till rymden.

”Utomjordiska grejer”

Doktor Dallas Abbot hittade under en expedition till Grönland ledtrådar som kan förklara hur sjukdomen kunde spridas så snabbt, enligt Live Science.

– Jag hittade alla dessa utomjordiska material i min iskärna, säger Dallas Abbot vid Columbia university, under en konferens med American geophysical union.

Enligt Abbots teori slog rymdstenar ner på jorden vid ett av de tillfällen då kometen Halleys passerade, 530 efter Kristus.

När de kraschade mot planetens yta kastades enorma mängder damm upp i atmosfären, skriver Live Science.

Följden blev att klimatet på vår planet förändras – temperaturen kan ha sjunkit så mycket som 3 grader celsius.

Effekterna blev missväxt, svält och försvagade människor i den norra hemisfären, enligt Abbots teori.

Pestsmittade loppor

När sedan pestsmittade loppor från Egypten importerades till nordligare breddgrader med spannmål var katastrofen ett faktum, enligt vetenskapsjournalisten Nicholas Wade på The New York Times.

Nästan hälften av Europas befolkning dog.

”Då pesten kom blev resultatet att nästan allt mänskligt liv utrotades” skrev Prokopios.