Ett år till i skolbänken

Regeringen vill förlänga skolplikten

Nu får alla skoltrötta elever se upp.

Regeringen vill förlänga skolplikten med ett år.

Men extraåret ska bara gälla elever som har så dåliga betyg att de inte kommer in på gymnasiets nationella program.

I dag gäller skolplikten i nio år, från ettan till nian i grundskolan. Men nu ska regeringen utreda om skolplikten kan förlängas ett år, rapporterar Ekot. Men bara för de omkring tolv procent av dagens grundskoleelever som inte har tillräckligt bra betyg för att börja i något av gymnasieskolans nationella program.

– Den grupp som har absolut störst risk för arbetslöshet och svårt att hitta fotfäste i samhället, det är ju dem som inte når målen i nian, och vi måste göra mer för att fler ska nå de målen, säger utbildningsminister Jan Björklund till Ekot.

Förslag om sommarskola

Utredningen ska inte bara syfta till att förlänga skolplikten, regeringen vill också se en obligatorisk sommarskola för elever som svävar lite på målet.

– En del av de eleverna är underkända bara lite grand i något enstaka ämne. Och där kan man klara det med en sommarskola på några veckor, säger Jan Björklund till Ekot.

Lärarförbundet ordförande Eva-Lis Sirén tycker att förslaget är bra, men efterlyser också krafttag för att höja läraryrkets lön och status.

– Vi har en pågående lärarkris. Varje satsning på eleverna måste följas av en satsning på lärarnas löner och villkor, säger hon till Aftonbladet.

Publisert: