Här kan du få hjälp

Är du missnöjd på ditt försäkringsbolag? Det finns flera vägar att ta för att få ditt ärende omprövat. Köp Plus – och lär dig hur du får hjälp!  

Efter att Aftonbladet skrivit om Melvin, 7, som nekades en försäkring för att han hade för högt BMI har många läsare har av sig.

Ingen berättelse är den andra lik.