”Alliansen sviker barnen om klimatet”

avLisa Röstlund, Josefin Westin

Åsa Romson (MP).

Alliansen meddelar i dag att man säger nej till EU-parlamentets förslag om tre fasta klimatmål.

I stället stödjer regeringen kommissionens förslag med ett fast övergripande mål.

– Med det här beskedet sviker man en stark klimatpolitik och det är att svika barnen, säger MP-språkröret Åsa Romson.

Parlamentet antog nyligen tre bindande mål. Utöver ett fast tak på utsläpp av växthusgaser, även ett mål på 40 procents energieffektivisering och att andelen av energi som ska vara förnybar inom EU ska vara 30 procent till 2030.

Vill ha ett mål

Alliansens har fram tills nu varit splittrade i frågan och Sveriges position har dröjt. I EU-parlamentet har alla svenska partier förutom Moderaterna och Kristdemokraterna röstat för tre mål.

Men i dag meddelar Alliansen att man sätter sig emot parlamentets tre mål, och ställer sig i stället bakom kommissionens förslag på ett icke-bindande mål om 27 procents förnybar energi.

– Anledningen till att vi inte vill ha mål för förnybart och energieffektivisering med lika hög prioritet som utsläppsmålet är att både EU-kommissionen och Konjunkturinstitutet visat att det gör det drabbar jobb och tillväxt utan någon klimatnytta, säger Christofer Fjellner (M), europaparlamentariker.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver miljöminister Lena Ek (C) och energiminister Anna-Karin Hatt att EU-kommissionens föreslagna klimatmål, en 40-procentig minskning av EU:s utsläpp av växthusgaser till 2030, i stället bör höjas till 50 procent.

Anna-Karin Hatt säger till TT:

– Vi tycker att det är en bra struktur som kommissionen föreslagit att klimatmålet ska vara bindande och bör fördelas på medlemsstaterna. Däremot föreslår man att förnybartmålet enbart ska vara bindande på EU-nivå och i praktiken innebär det att klimatmålet blir överordnat förnybartmålet. Det är en bra princip.

Ulvskog: Djupt ledsen

Socialdemokraterna är kritiska. EU-parlamentarikern Marita Ulvskog, som företrätt S-gruppen i parlamentets klimatförhandlingar, säger till TT:

– Jag blir djupt ledsen av det här, därför att det är inte bara det att man har lägre ambitioner utan man sätter slutpunkten för vad som varit Sveriges bästa gren i decennier. Vi har haft en otroligt viktig position som ledande i klimatomställningen, men nu ansluter sig Centerpartiet till den moderata linjen att vi bara ska ha ett klimatmål, utsläppen.

Att inte ha bindande mål för energieffektivisering och förnybar energi gör att utsläppsmålet bara blir tomma ord, anser hon.

– Vi har lyckats i EU-parlamentet, med en bedövande konservativ dominans, att få fram tre bindande mål. Sedan försämrade kommissionen detta och nu kommer regeringen och gör det ännu sämre. Det finns ingen botten för hur långt de är beredda att sträcka sig, säger Ulvskog.

MP: Svek mot barnen

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson säger att MP legat på regeringen om att vara drivande i målfrågan i EU sedan ett halvårtillbaka.

– Men de har inte velat lämna något besked. Och nu ser vi att det var som vi befarade. Det är en besvikelse i dag att regeringen nu landar i den svagaste av linjer som man kan ha i EU och visar att Sverige inte längre kommer vara pådrivande.

Enligt Romson pekar en mängd aktörer på att omställningen från fossil till förnyelsebar energi är nyckeln till att nå minskade utsläpp av växthusgaser.

– Tre bindande mål krävs för att klimatpolitiken ska vara trovärdig. Enbart utsläppsmål blir en läpparnas bekännelse. Det är målen om effektivisering och förnybar energi som sätter igång arbetet i praktiken, säger hon och fortsätter:

– Klimatpolitiken är vår viktigaste politik. Ska vi ha barnens framtid i fokus måste vi ha klimatet mycket högre på agendan, och man kan inte fokusera på problem som den kortsiktiga konkurrenskraften, som vissa skeptiker hotar med. Med det här beskedet sviker man en stark klimatpolitik och det är att svika barnen. Nu lämnar man åt barnen lösa problemen.