Så mycket skog förstörde Simone

1 av 13
NYHETER

Simone drog fram med orkanstyrkor över Skåne och Halland.

I dag inventerade skogsaktörerna hur stora volymer som förstörts i stormen.

Från luften granskade Aftonbladet några av de drabbade områdena.

Statliga Sveaskog är den största skogsägaren i regionen och har under dagen arbetat med röjning av stormskadade skogspartier. Enligt marknadsområdeschefen Fredrik Klang äger företaget uppskattningsvis 5-6 procent av skogen i de drabbade områdena.

– Det är klart att det har blåst ned träd som ligger i skogen och över vägar och elledningar. Det har dragit fram som en storm, säger Fredrik Klang.

Granskar förstörelsen

Han uppskattar att 20 000-30 000 kubikmeter skog har förstörts på Sveaskogs ägor i Skåne och Halland och 15 000 kubikmeter i Kronoberg och Kalmar.

– Det är svårt att uppskatta och det är inte ovanligt att man underskattar mängden när det handlar om träd här och där, men det är långt ifrån Gudruns volymer och det kommer inte att påverka våra leveranser, säger Fredrik Klang.

Också Skogsstyrelsen analyserade under tisdagen de områden där Simone dragit fram.

Enligt myndigheten drabbades södra Halland och Skåne hårdast.

– Vi räknar med att ha bilden klar för oss i morgon. Om man ser på hur den dragit fram så är det i de södra delarna av Halland och Skåne som har fått de största skadorna. Det är också där man har haft flest elavbrott, säger Lars Ekberg, regionchef på Skogsstyrelsen.

Knäcks på mitten

Han uppger att de flesta vindfällena uppstod i närheten av nyblivna kalhyggen.

– Det är som känsligast när man har gjort en avverkning nyligen. I kanterna på de bestånden har träden inte varit utsatta för vind förut, säger Lars Ekberg.

Aftonbladets fotograf Anders Deros var uppe med helikopter och fotograferade några av de drabbade områdena under tisdagen.

Ett av skogspartierna ligger i Ryaberg, nordost om Halmstad.

– På vissa håll verkar det som att träden har böjts så mycket att de knäckts av på mitten i stället för att dras upp med rötterna, säger han.