Han är Nelson Mandelas arvtagare

NYHETER

Aftonbladets Staffan Heimerson träffade Mandla Mandela våren 2010

1 av 2 | Foto: Zwelivelile ”Mandla” Mandela tillsammans med sin farfar.

I politiken är det oklart vem som blir Nelsons Mandelas arvtagare.

Men i familjen – i stammen, i klanen – är successionen klar.

En trind, allvarlig men något obalanserad 39-åring, Zwelivelile ”Mandla” Mandela, har redan tagit över som hövding för Tembufolket, i vilken Mandelas förfäder ända sedan 1100-talet haft den ledande rollen.

Jag mötte Mandla Mandela våren 2010 före fotbolls-VM. Mandla var parlamentsledamot. Sessionen pågick i Kapstaden. Mandla hade flugit in från Mvezo, som är en samling byar, förbundna av dammiga grusvägar, i regionen Transkei i Östra Kapprovinsen, 89 mil bort.

Äldste sonsonen

I Mvezo, längs floden Mbashe, var Nelson Mandela född: Det enkla barndomshemmet finns kvar men är förvandlat till en turistisk kultplats. Mandela växte senare upp i Qunu, tre mil bort.

I Mvezo byggde sig Mandela, när han efter 27 års fångenskap släppts fri, ett ganska anspråkslöst residens. Klanen Mandelas familjegrav finns i närheten.

Mandla – ordet är en fortkortning av ordet ”amandla” som står för frihet - är äldste sonson i direkt nedstigande led till Nelson Mandela. Farfar Mandela hade under sin aktivist avsagt sig hövdingskapet för stammen i Mvezo Traditional Council och för Xosafolket. Det var politiken, kampen mot apartheid som gällde, inget annat.

Hövdingen löser mark- och boskapstvister. Högtiderna präglas av fjäderskrudar och djurhudar.

Jag minns de Mandlas ord som speciellt fäste sig i mitt minne:

”Ja, jag är en ung lovande politiker”, sa han, när vi satt med var sin öl i en hotellobby i Kapstaden. ”Men familjen är viktigare än livet i en storstad och politikens stimulerande maktkamp.”

”Jag har vald till hövding för mitt folk. Som sådan har jag mycket att uträtta. Det är förknippat med ett stort socialt ansvar.” 

Mandla, född och uppvuxen i Soweto, är en studerad karl, speciellt i statskunskap, med akademisk titel från Sydafrikas främsta universitet, Rhodes.

Upp i rätten

Men han har också kritiserats för att han visat tecken på ansvarslöshet. Han är inne på sitt tredje äktenskap, nu med en prinsessa från Swaziland. Deras bröllop kritiserades för överdåd och kändisfixering.  Det ska leda till skilsmässa. Hustrun har hävdat, att Mandla är ofruktsam, vilket i Xosakulturen betraktas som omanligt.

Mandla ska också, redan kommande vecka, upp i rätten i Kapstaden, anklagad för att i ett slagsmål ha vållat kroppsskada och riktat ett vapen.

Samtidigt pågår en familjedispyt kring var farfar Nelson ska begravas. Det har också i dunkla ordalag hävdats att ”någon i familjen” sålt TV-rättigheterna till Nelson Mandelas begravning.

Vid vårt möte för tre år sedan lutade sig Mandla fram i soffan och viskade:

”Ja, jag vet att jag ibland varit omogen. Farfar har kallat in mig ibland och tagit mig i örat. Jag har blivit bättre.”