Obama på defensiven – och Cameron hotar media

NYHETER

Men presidenten vägrar berätta sanningen om vad han visste om avlyssningen

1 av 4

Omvärldens ilska tvingar President Obama på defensiven. Han lovar nu ge säkerhetstjänsterna nya direktiv för avlyssningen.

Men Obama vägrar berätta sanningen om sin egen inblandning.

Medan Obama viker ner sig går hans kollega Cameron till motattack och hotar öppet medierna.

Från att ha ägnat all kraft åt att jaga läckan Edward Snowden tvingas Obama nu enbart ägna sig åt att kontrollera skadeverkningarna av det ena pinsamma avslöjandet efter det andra.

Obama säger nu att han kommer att se över hur NSA, National Security Agency, ägnar sig åt avlyssning.

– Bara för att de har möjligheten att göra en sak är det inte självklart åt att de ska ägna sig åt det, säger Obama.

Det tolkas av många som att Obama överväger att förbjuda NSA att tjuvlyssna på höga ledare i vänligt sinnade länder.

Fortfarande är det oklart exakt hur mycket han själv visste och Obama gör inget för att bringa klarhet i frågan. Vita husets talesman vägrar svara på när Obama blev informerad om att Angela Merkels och ett antal andra världsledares telefoner avlyssnats.

Ingen order

NSA uppgav för några dagar sedan att Obama inte gett någon order om avlyssning av allierade ledare. Men sa ingenting om ifall Obama informerats om övervakningen.

Att Obama skulle sväva i total okunnighet framstår som märkligt. Om inte förr så borde han ha begärt en total redovisning av NSA när Edward Snowdens första avslöjanden publicerades av The Guardian i början av juni.

Dianne Feinstein, ledare för senatens mäktiga underättelseutskott hävdar att det vore "ett stort problem" om Obama inte känt till avlyssningen av Merkel.

– Presidenten borde vara tvungen att godkänna den typen av underrättelseinsamling, säger hon.

Feinstein har gjort en helomsvängning. Tidigare försvarade hon NSA:s avlyssning. Nu säger hon att hon själv och kongressen förts bakom ljuset och har initierat en stor genomgång av vad NSA ägnar sig åt.

Hotar öppet

Medan Obama i motvinden väljer att vika ner sig tar Storbritanniens David Cameron till en helt annan taktik.

Att en premiärminister står öppet i parlamentet och hotar att stoppa en tidning från att publicera artiklar hör inte till vanligheterna. Särskilt inte i en västerländsk demokrati.

Men det var precis vad Storbritanniens David Cameron gjorde i går. Han ömsom hotade, ömsom vädjade till The Guardian att sluta publicera artiklar om den amerikanska massavlyssningen.

Han vädjade till tidningens känsla för "socialt ansvar" och sa att han föredrog att prata direkt med redaktionen istället för att gå till domstol.

– Men om de inte visar socialt ansvar blir det svårt för regeringen att inte agera.

Tydligare än så kan hotet inte bli.

Cameron hävdar att publiceringen har skadat kampen mot terrorismen. Men många av avslöjandena handlar om avlyssning som inte alls har med terrorism att göra. Som tjuvlyssningen av Angela Merkels och andra världsledares mobiltelefoner.

Glenn Greenwald, reportern som står bakom många av avslöjandena hävdar att NSA "inte har någonting med terrorism att göra".

Slå sönder hårddisk

Förmodligen vet Cameron att det kommer ytterligare avslöjanden som kan vara pinsamma för både USA och Storbritannien.

The Guardian har även avslöjat avlyssningen som GCHQ, den brittiska motsvarigheten till amerikanska NSA, ägnat sig åt.

I somras pressade den brittiska regeringen The Guardian att under överinseende av regeringstjänstemän slå sönder ett antal hårddiskar som innehöll dokumenten Edward Snowden tagit med sig från NSA.

När det gäller att försvara underrättelseinhämtning är makten uppenbarligen beredd att ta till vilka medel som helst.

The Guardian hade dock kopior på andra ställen och fortsatte sin publicering från tidningens redaktion i USA.