’Känner oss bedrövade över det som hänt’

Publicerad 2013-10-18

Familjen anser att sjukhusets vanvård ledde till att Lennart Risberg dog.

Nu ska händelsen utredas.

- Vi känner oss bedrövade över det som har hänt, säger Stefan Sparring, verksamhetschef för psykiatrin i norra Sörmland.

Såväl den psykiatriska avdelningen som ortopeden på Mälarsjukhuset i Eskilstuna har nu inlett egna utredningar för att ta reda på vad som hände när Lennart Risberg dog.

Inom en månad kommer chefläkaren på sjukhuset att fatta beslut om en lex Maria-anmälan.

- Vi känner oss bedrövade över att en patient skadats inom sjukvården, säger Stefan Sparring. Vi har anledning att se kritiskt på våra egna insatser.

Ansträngt läge

På grund av sekretess kan varken han eller verksamhetschefen för ortopeden Göran Ohlén uttala sig specifikt om Lennart Risberg.

Enligt Ohlén är beläggningen på sjukhuset ansträngd.

- Det är alltid prioriteringar. Men målet är att opereras inom 24 timmar.

Varför fick Lennart Risberg inte dropp?

- Allmänt så ska patienter som fastar få dropp före operation, säger Ohlén.

Så varför har det inte skett här?

- Om en fastande patient inte fått dropp är det olyckligt.

Stefan Sparring förnekar att patienter inom psykiatrin kommer i andra hand på sjukhuset.

- Det är alltid svårt för personer som inte kan föra sin talan. Men vi arbetar för att vården ska vara jämlik.