Åsa Romson (Mp) KU-anmäler Bildt

NYHETER

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson KU-anmäler utrikesminister Carl Bildt för ministerstyre, uppger Ekoredaktionen.

Orsaken är ett brev som Bildt skrivit till Kronofogdemyndigheten med anledning av en tvist med den ryska staten.

Efter beslut i tingsrätten och Högsta domstolen planerar Kronofogdemyndigheten att sälja en fastighet på Lidingö på exekutiv auktion. Fastigheten ägs av ryska staten, och Carl Bildt framhåller i sitt brev att fastigheten används för officiella ändamål och därför är okränkbar och immun mot verkställighet i enlighet med Wienkonventionen.

Enligt Åsa Romson har Bildt därmed gjort sig skyldig till ministerstyre.