Krav på lärarleg skjuts upp

NYHETER

Mer tidskrävande än väntat

Foto: Foto: Urban Andersson
Utbildningsminister Jan Björklund, FP.

Kravet på yrkeslegitimation för alla förskollärare och lärare skjuts upp. Skolverket har vänt sig till regeringen med en sådan begäran, och regeringen tänker därför föreslå riksdagen att senarelägga reformen.

”En ny tidpunkt för ikraftträdandet får beslutas efter överläggningar med Skolverket”, säger statssekreterare Bertil ÖstbergKravet på yrkeslegitimation för alla förskollärare och lärare skjuts upp. Skolverket har vänt sig till regeringen med en sådan begäran, och regeringen tänker därför föreslå riksdagen att senarelägga reformen.

”En ny tidpunkt för ikraftträdandet får beslutas efter överläggningar med Skolverket”, säger statssekreterare Bertil Östberg i ett pressmeddelande.

Mer tidskrävande

Det är Skolverket som ansvarar för att landets lärarkår förses med yrkeslegitimation. Ett arbete som visat sig vara mer tidskrävande än väntat. Bland annat har det varit svårare än beräknat att klarlägga exakt vilken behörighet de enskilda lärarna har.

”Det är viktigt att Skolverket hinner utfärda lärarlegitimationer på ett rättssäkert sätt och tryggt sätt. Vi kommer därför att tillmötesgå Skolverkets begäran”, skriver Bertil Österberg i pressmeddelandet.

Fått in 87 000 ansökningar

Det finns cirka 180 000 lärare som kan ansöka om legitimation och hittills har Skolverket fått in 87 000 ansökningar. En liten andel, 2 000, har hittills fått sin yrkeslegitimation och under våren väntar Skolverket in "ett betydande antal" nya ansökningar.

I sitt brev till regeringen radar Skolverket upp problemen: Tusentals ansökningar på papper ska matas in i datasystemet. Många lärare tycks avvakta med att ansöka om legitimationen. Hälften av ansökningarna är ofullständiga eller har oklarheter. Och många av lärarnas examensbevis klargör inte exakt vilken kompetens läraren har.

”Vi får återkomma”

Landets lärarkår och alla arbetsgivare ställer sig naturligtvis frågan när lärarlegitimationen införs. Men utbildningsdepartementet har inget svar i dag.

– Det var tänkt att reformen skulle träda i kraft den 1 juli 2012. Men komplexiteten i ärendena var betydligt större än vad någon kunde ana. Vi får återkomma längre fram om vilken nytt datum som är realistiskt, säger statssekreterare Bertil Östberg.

Men det handlar inte om att skjuta upp reformen i bara några månader.

– Skolverket har ju hittills bara hunnit fatta beslut om två procent av de 87 000 ansökningar som kommit in. Så det handlar definitivt om mer än några månader. Vi får avvakta och se hur det går om ett tag. Men förhoppningen är ju att takten kan öka.

TT: Kan reformen få skjutas upp mer än ett år?

– Vi utesluter inte det. Det är två procent av ansökningarna som är behandlade hittills, säger Bertil Östberg.

TT