Nödraketer uppskjutna söder om Öland

NYHETER

En omfattande sjöräddningsinsats pågår i Östersjön vid Ölands södra udde sedan personal på två handelsfartyg sett fyra nödraketer.

– Ett kustbevakningsflygplan, en helikopter och sex handelsfartyg deltar i sökandet efter nödställda. Ytterligare fyra sjöräddningsenheter är också på väg till området, säger Johan Beischer vid sjö- och flygräddningen.

Inga människor eller föremål har hittills hittats i vattnet.

Vet du mer? Tipsa Aftonbladet 00:45