Här är de som kan kastas ut ur SD

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 9 | Foto: Robin Lorentz-Allard
Gustav Kasselstrand i Sverigedemokratisk Ungdom.

NYHETER

SDU-topparna Gustav Kasselstrand och William Hahne sparkas ut ur SD.

Stora delar av styrelserna i både ungdomsförbundet och distriktet i Stockholm kan snart gå samma öde till mötes.

– Vi ska inte ha diskussioner om vi ska ha nolltolerans mot extremism eller inte. Det ska vara självklart för alla medlemmar i SD. Ställer man inte upp på det kan man söka sig till en annan rörelse, säger gruppledaren Mattias Karlsson (SD).

Just nu rasar en öppen konflikt mellan SD-ledningen och partiets ungdomsförbund. Det står klart att både SDU-ordföranden Gustav Kasselstrand och hans vice ordförande William Hahne, som även är ordförande i SD Stockholms stad, kommer att uteslutas ur partiet.

Men de är långt ifrån ensamma. SD:s medlemsutskott har startat personärenden mot drygt ett 20-tal sverigedemokrater på olika nivåer. Flera av personerna, som enligt partiledningen är nära förtrogna med Kasselstrand och Hahne, misstänks för samröre med högerextrema organisationer.

En av dem är Fredrik Hagberg, som är aktiv i Nordisk ungdom.

– Jag har varit stödmedlem i 2-3 år och länge stött partiet offentligt. Jag har däremot bara varit stödmedlem och aldrig varit aktiv eller deltagit på något möte. Jag tycker partistyrelsens agerande är problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv där interndemokratin läggs åt sidan för personlig vinning, säger han.

Enligt vad Aftonbladet erfar är det framför allt delar av ungdomsförbundets styrelse och personer i Stockholmsdistriktets ledning som kan snart kan sparkas ut.

Drygt ett 20-tal kan uteslutas

I SDU handlar det förutom Hahne och Kasselstrand om Adam Berg som är suppleant i förbundsstyrelsen.

– Jag saknar ord, det känns fruktansvärt illa. Det finns ingen som helst grund för det här, säger han.

Adam Berg menar att det handlar om att partiledningen är rädda för att förlora kontrollen.

– De vill ha sjukligt lojala människor runt omkring sig och drivs av en sjuklig paranoia. Det är den enda logiska förklaringen till det här som nu händer. Jag har helt tappat förtroendet för ledningen. 

I början av mars lyckades William Hahne vinna makten i SD Stockholms stad efter en hård kamp mot sittande ordföranden Maria Danielsson, som hade SD-ledningens stöd. Men enligt Aftonbladets källor riskerar nu stora delar av hans styrelse att gå samma öde till mötes som han själv.

Det handlar bland annat om andre vice ordförande Margareta Haglund samt flera ledamöter och suppleanter.

”Öppnat upp för extrema krafter”

Aftonbladet träffade i dag SD:s gruppledare Mattias Karlsson, som var vikarierande partiledare när Jimmie Åkesson var frånvarande. Han säger så här om de uteslutningsärenden som nu är aktuella.

– Medlemsutskottet har initierat den här processen och leder den. De håller på med en utredning som kommer att läggas fram för partistyrelsen i slutet av april. Det handlar om att man har oroat sig över tecken på ideologiska avvikelser hos ungdomsförbundet, säger han.

Enligt Karlsson har SDU öppnar upp för "mer extrema krafter".

– Man har antagit ett principprogram som inte nämner demokrati, den öppna svenskheten, kulturnationalism och andra centrala världen för moderpartiet. Man har i sin propaganda låtit sig inspirerats av extrema rörelser utomlands, i Frankrike bland annat.

Dessutom menar Karlsson att att man från ungdomsförbundets ledning i samband med konflikten om makten i SD Stockholm har samarbetat med extrema personer.

– Det finns ett antal ärenden öppna mot de här personerna. Det handlar om personer som är dubbelanslutna i Nordisk ungdom, som är en antidemokratisk organisation. Det handlar om personer som uttryckt beundran för Adolf Hitler och skrivit om antisemitiska konspirationsteorier och annat.

Vilka då?

– Jag kan inte namnen på dem som ska vara dubbelanslutna i Nordisk Ungdom. Men det handlar bland annat om Mikael Valtersson, som tidigare har varit föremål för skriverier i media.

Karlsson säger också att det finns "trovärdiga uppgifter" på att ungdomsförbundet har varit inblandade i att dölja information för medlemsutskottet, något som SDU-ledningen förnekar.

Vem skulle ha gjort det här?

– Jag kan inte gå in på några namn, det är medlemsutskottet som hanterar det här. Men det finns en rad olika saker som alla pekar i samma riktning: ungdomsförbundets ledning delar inte SD:s grundläggande värderingar. De ställer sig inte bakom nolltolerans mot extremism. Stämmer det kommer de inte kunna vara medlemmar i partiet.

Både Kasselstrand och Hahne säger att de kommer att sitta kvar i ungdomsförbundet. Är det ett problem för SD?

– Vi får se var det här landar. Skulle det vara så att partistyrelsen finner att utredningen är så pass graverande att de ska uteslutas får vi se hur ungdomsförbundet kommer agera. Vi vet att vid den senaste förbundskongressen så lyckades man knappt skrapa ihop en majoritet. Min bedömning är att stödet för ledningen har försvagats.

Själva kallar de det som händer en maktutövning från partiledningen. Vad har du för kommentar på det?

- Det handlar inte om makt. Det handlar om att till varje pris stå fast vid den ideologiska och kommunikativa linje som SD har valt för länge sedan. Det här är i grunden en strid som är avslutad. Vi ska inte ha diskussioner om huruvida Sverigedemokraterna ska bli ett mer radikalt parti. Vi ska inte ha diskussioner om huruvida vi ska ha nolltolerans mot extremism eller inte. Det ska vara självklart för alla medlemmar i SD. Ställer man inte upp på det kan man söka sig till en annan rörelse.

Mikael Valtersson, som är en av dem som det startats personärenden emot, säger:

– Eftersom jag inte längre är medlem så kommer ärendet att läggas ned.

Publicerad: