Brandlarm på boeing 737

NYHETER

Planet tvingades vända tillbaka till Landvetter

Foto: Planet lyfte från Landvetter på tisdagsmorgonen men tvingades snart vända tillbaka efter ett brandlarm ombord.

Planet hade precis lyft från Landvetter flygplats utanför Göteborg när varningslarmet om brand kom.

Planet, som var på väg till Arlanda, tvingades vända tillbaka och evakuera de 120 personerna ombord.

Planet tillhör bolaget Fly Me och lyfte från Landvetter klockan 07.50 på tisdagmorgonen. Tjugo minuter senare fick besättningen ett varningslarn som antydde brand i en jetmotor. Den aktuella motorn används inte i luften, utan bara på fast mark då den bland annat försörjer planet med hydraulik.

Brandlarmet tvingade planet med 120 personer ombord att vända tillbaka till Landvetter där larmet togs på största allvar. Nödlandning förbereddes, men planen behövde aldrig sättas i verket.

– Landningen skedde helt normalt och planet evakuerades utan komplikationer, säger Lars-Olof Jöckert vid Luftfartstyrelsens flygräddningscentral till aftonbladet.se.

I ett uttalande på förmiddagen konstaterar Fly Me:s presstjänst att planet har undersökts, och det visade sig vara en felindikation.

Karin Henriksson