Reinfeldt presenterade regeringsförklaringen

NYHETER

"Fler svenskar ska få vara med och bidra"

Statsminister Fredrik Reinfeldt lovade en öppen regering som lyssnar på alla i Sverige.

Men de tyngsta ministrarna är moderater – Carl Bildt gör comeback som utrikesminister.

Klockan nio i dag presenterade Fredrik Reinfeldt regeringsförklaringen för en nysamlad riksdag. Få nyheter presenterades, det mesta hämtades ur alliansens valmanifest. Tynddpunkten ligger på jobben.

Jobben

Det ska bli lönsamt att arbeta och enklare att anställa. Därför införs nya regler för visstidsanställningar och Nystartsjobb för långtidsarbetslösa. AMS ska göras om och alla arbetslösa ska få en jobbcoach. Halverad arbetsgivaravgift för att anställa ungdomar. Slopad arbetsgivaravgift för delar av tjänstesektorn och sänkt skatt på hushållsnära tjänster. Friåret försvinner.

Företagen

Förmögenhetsskatten halveras för att därefter avskaffas. Sjuklöneansvaret för arbetsgivarna den andra veckan försvinner. 3:12- reglerna förändras och småföretag får ett kreditgarantisystem. Det ska bli lättare att starta företag och få f-skattsedel. Senare vill man bland annat att ska värnskatten försvinna.

Skatterna

Skatten på arbete för låg- och medelinkomsttagare sänks redan 2007. Ett jobbavdrag införs motsvarande 45 miljarder kronor. Sänkningarna sker i två steg.

Fastighetsskatten

Fastighetsskatten försvinner. Första steget är att frysa taxeringsvärdena och införa ett tak. Därefter ersätts den med en kommunal avgift.

A-kassan

A-kassan blir obligatorisk för alla. Ersättningar och villkor förändras och man ska betala mer själv.

Sjukförsäkringen

Taket i sjukförsäkringen återställs till 7,5 basbelopp. Beräkningen av sjukpenningen ska förändras liksom för föräldraförsäkringen.

Finanspolitik

Överskottsmål i de offentliga finanserna på två procent.

Utrikes

EU samarbetet ska stärkas. EU-utvidgning fortsätta och samarbetet bli smalare men vassare. Alliansfriheten ligger fast men det internationella samarbetet stärks. Terrorismen ska bekämpas och relationerna med Asien stärkas. Biståndet ligger kvar på samma nivå.

Jämställdheten

Det ska bli lättare för kvinnor att starta eget. Osakliga löneskillnader ska motarbetas. Krafttag mot våldet mot kvinnor.

Integration

En ny integrationspolitik. Asylrätten värnas. Utöver den första tiden i Sverige behövs ingen särpolitik för invandrare. Segregationen ska brytas genom fler hyresrättaer och lättare att bilda bostadsrättsföreningar i förorten. En gemensam ombudsman för all typ av diskriminering införs.

Familjepolitiken

Större valfrihet att välja förskola. Barnomsorgspeng införs. Maxtaxan ligger kvar och sänks för fritidsbarn. Jämställhetsbonus införs för att bättre fördela ansvar för hem och barn. Kommuner får införa vårdnadsbidrag om de vill.

Skolan

Betyg införs från sexan och i fler steg.

Stödet för svaga elever ska öka och en särskild speciallärarutbildning införas. En matte och NO satsning förs. Gymnasieskolan ska göras om och en lärarauktorisation införs. Större forskningsanslag och högskolorna ska inte bli fler, utan bättre.

Vården

Valfriheten ska öka. Patienten ska välja läkare och vårdplats själv. Vårdgaranti införs inom en månad. En granskningsmyndighet ska kontrollera vårdkvaliteten. Lika regler för offentlig och privat vård. Äldreomsorgen ska bli bättre och man vill införa en värdighetsgaranti och även en boendegaranti.

Polisen

20 000 fler poliser. Straffen för våldsbrott ska bli hårdare. Buggning ska tillåtas och terrorismen bekämpas hårdare.

Miljön

Klimatförändringarna måste bemötas och Kyotoavtalet följas. Satsning på förnybar energi öka. Östersjön och Västerhavet är prioriterat.

Kärnkraften ska inte byggas ut men inte heller minska under kommande mandatperiod.

Läs också:

Aftonbladet