70 tidningar tas ut i konflikt

NYHETER

Journalistförbundets första steg mot arbetstidsblockad

Journalistförbundet (SJF) godtar inte medlarnas slutbud, meddelade förbundet till medlarna klockan 14.

Därmed tar SJF det första steget mot en arbetstidsblockad som trappas upp i ytterligare två steg om parterna inte kan nå en lösning.

I dag tas 70 tidningar ut i konflikten.

Den varslade konflikten innebär att ett 70-tal tidningar tas ut i den första konfliktrundan med start klockan 15.15 på fredag. Arbetstidsblockaden gör att personalen inte får jobba mer än 40 timmar per vecka eller 8 timmar om dagen.

I början av nästa vecka trappar Journalistförbundet (SJF) upp konflikten med ett nytt vapen. Ett tiotal tidningar förbjuds att ta in material som inte producerats av den egna redaktionen, till exempel frilanstexter eller material från nyhetsbyråer som TT.

”Bollen hos arbetsgivarna”

Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hultén är mycket besviken över att parterna inte har nått en lösning.

– Jag beklagar att vi har hamnat i det här läget. De frågor vi har är inte svåra att lösa. Nu bryter en arbetstidsblockad ut och bollen ligger nu hos arbetsgivarna. Vi finns här och vill hitta en lösning om de vill prata, säger hon till TT.

Om den infekterade frågan om vem som ska ha makten över upphovsrätten säger TU:s förhandlingschef Björn Svensson:

– Medlarbudet var en kompromiss mellan Journalistförbundets och Tidningsutgivarnas intressen. Det är inte på det viset att den ena eller andra parten självständigt bestämmer. Vi syftar fortfarande till att träffa lokala avtal och om det inte går kan man gå till central förhandling och där påkalla förhandling i särskild nämnd med två från vardera parten.

”Här finns låglönesatsningar”

– Och fungerar inte det äger man rätt att vända sig till en utomstående, generalsekreteraren i advokatsamfundet, som får utse en opartisk ordförande i nämnden, säger Svensson.

Han menar att avtalsförslaget öppnat för lösningar i de flesta frågorna:

– Här finns låglönesatsningar för äldre, ökad trygghet för visstidsanställda och högre ersättning för nattarbetare. Total var avtalet värt 10,2 procent på tre år. Det är samma nivå som Journalistförbundet tecknat avtal på med andra arbetsgivare, säger Svensson.

TT