Stor risk att dö på sjukhuset

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2007-02-07

Karlstad nästan sämst i landet på intensivvård

Fler dör på intensivvården i Karlstad än på de flesta andra sjukhus i landet.

– Vi är förbryllade över siffrorna, säger Lars Åke Johansson, överläkare och chef för IVA i Karlstad.

Oskarshamn och Östersund är sämst. Sedan är det på Karlstad sjukhus som människor löper störst risk att dö inom 30 dagar när de åker in för intensivvård eller respiratorhjälp. Det visar siffror från SIR, Svenska intensivvårdsregistret.

Tror inte på statistiken

Men på Karlstad sjukhus vill man inte ta till sig av kritiken.

– Jag har jobbat på avdelningen i många år och jag är tämligen övertygad om att vi har samma standard som många andra. När jag träffar folk från andra landsting så får jag heller ingen känsla av att vi gör något sämre än dem, säger Lars Åke Johansson.

Tittar över rutinerna

Just nu håller intensivvården på att titta över rutinerna för alla dödsfall som inträffade under 2006 för att se om det finns något konstigt med dem. Och än har man inte hittat något som avviker från det normala.

– Vi frågar oss om statistiken verkligen är sann. Sjukhusen rapporterar in på många olika sätt så jag vet inte om det riktigt går att jämföra, säger Lars Åke Johansson.

Frida Sjödin