Det pratas om ”handel med utsläppsrätter” – vad är det?

NYHETER

Svar:

Ett land som inte klarar att minska växthusgasutsläppen till rätt nivå, kan köpa utsläppsrätter från ett annat land som inte utnyttjar hela sin ”utsläppskvot”. Dessutom kan länder som gör bränslesparande åtgärder utomlands, tillgodoräkna sig utsläppsminskningarna i sin utsläppskvot, enligt Kyotoprotokollet.

FRÅGOR OCH SVAR

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM