Växthusgaser – vad är det?

Foto: Människans förbränning av kol, olja och naturgas ökar koldioxidhalten, liksom röjning av skog. Ovan: Vy över en regnskog som olovligen avverkats på indianernas mark i Amazonas.
NYHETER

Svar:

Vattenånga och koldioxid är de viktigaste växthusgaserna, följda av dikväveoxid och metan. Den växthusgas man oftast pratar om är koldioxid. Halten av koldioxid i atmosfären är nu av allt att döma den högsta på 20 miljoner år. Människans förbränning av kol, olja och naturgas ökar koldioxidhalten, liksom röjning av skog. Utsläppen av metan är mycket mindre, men exempelvis kor och risodlingar under vatten ger ifrån sig metan. Metan är drygt 20 gånger kraftfullare som växthusgas än koldioxid. Dikväveoxid (lustgas) skapas till exempel vid gödsling av åkermark. Halten i dag är den högsta på tusen år. Andra växthusgaser än de fyra nämnda är HFC (fluorkolväten), svavelhexafluorid samt freoner.

FRÅGOR OCH SVAR

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM