Kvinnlig student avstängd efter fusk

NYHETER

Kopierade artikel i rapport

Foto: Den 33-åriga studenten på Umeå universitet plagierade en befintlig artikel i sin rapport. Nu stängs hon av i tre månader.

En 33-årig pedagogikstudent på Umeå universitet lämnade in en rapport som till stora delar var plagiat från en annan artikel. På grund av fusket stängs kvinnan av från skolan i tre månader.

Studentens rapport innehöll inga källhänvisningar och utgjordes till stor del av plagiat från en publicerad artikel. Dessutom erkänner 33-åringen att hon tagit hjälp av en klasskamrat för att färdigställa rapporten.

Stängs av i tre månader

Eftersom kvinnan redan läst flera kurser på högskolan anser Disciplinnämnden att hon bör känna till de forskningsetiska krav som ställs på studenten. Hon stängs därför av från sin utbildning i tre månader. Under den tiden får hon inte gå på lektioner, få handledning eller lämna in uppgifter.

Kulturella skillnader

Själv hävdar studenten att hon har haft svårt med svenska språket och därför varit tvungen att ta hjälp av en studiekamrat med rapporten. Hon säger att hon inte känt till att kamraten kopierat en befintlig artikel. Men hon säger även att detta förfaringssätt är vanligt i hennes hemland och att hon inte anat att det skulle kunna betraktas som fusk.