Mark förgiftad vid gamla sågverk

NYHETER

Tio platser i Örebro ska giftkontrolleras

Länsstyrelsen i Örebro ska nu undersöka tio platser där sågverk har legat, eftersom marken misstänks vara förgiftad.

– Det har varit svårt att få tag på information om hur verksamheten har bedrivits och vid vilka sågverk som giftiga kemikalier kan ha använts, säger miljöhandläggaren Inger Johansson till Nerikes Allehanda.

Virket behandlades ofta med farliga och misstänkt cancerframkallande ämnen som pentaklorfenol.

Länsstyrelsen har fått en miljon kronor av Naturvårdsverket för undersökningarna.

TT