Stockholm inför ordningsbetyg

NYHETER

Stockholm

I höst ska Stockholms stad införa skriftliga ordningsomdömen. För högre årskurser och i gymnasiet ska informationen skrivas in i terminsbetyget.

Det beskedet ger tre av de fyra borgerliga partierna på Dagens Nyheters debattsida.

"Vi vill inte avvakta ett beslut från regeringen för Stockholmselevernas skull. Utdragna förhandlingar på regeringsnivå ska inte straffa eleverna, redan från höstterminen ska de få ett slags ordningsomdöme", skriver skolborgarrådet Lotta Edholm (fp), Cecilia Brinck (m) och Nina Ekelund (kd).

I artikeln hänvisar de tre bland annat till en internationell studie som visar att sen ankomst, skolk och svordomar är vanligast bland svenska elever. I en undersökning som Stockholms stad utförde 2005 angav också nästan hälften av eleverna att de inte var nöjda med arbetsron i klassrummet.

Så här fungerade ordningsbetygen

TT