Bildt frias från brottsmisstankar

NYHETER

Åklagaren: Ingen risk att Bildt påverkas av förmånen

1 av 4 | Foto: Lasse Allard
Utreder Överåklagare Christer van der Kwast har utrett om utrikesministerns optioner var olagliga.

Det blir ingen brottsutredning kring Carl Bildts optionsaffär.

Utrikesministern frias från alla misstankar om att affären varit olaglig.

- Jag välkomnar beslutet, säger Carl Bildt själv.

Beslutet kom klockan 13 på fredagen och handlade om van der Kwasts utredning kring utrikesminister Carl Bildts optionsaffär i investmentbolaget Vostok Nafta.

- Det finns ingen anledning att misstänka att det finns brott som faller under allmänt åtal, säger överåklagare Christer van der Kwast vid åklagarmyndihetens riksenhet mot korruption.

Han bedömer risken att Bildt ska påverkas av miljonförmånen från Vostok Nafta som "mycket begränsad".

Carl Bildt själv säger att han är nöjd med beskedet.

- Jag välkomnar åklagarens beslut, även om det var väntat. Någon annan slutsats än den han kommit fram till är inte möjlig, säger Bildt i en kommentar.

"Värdet är betydande"

- Värdet på förmånen för Carl Bildt är betydande, vilket allmänt sett kan vara ägnat att påverka Carl Bildts tjänsteutövning som utrikesminster, säger van der Kwast.

- Men det finns enligt min mening starkt stöd för bedömingen att bolagets beslut att låta Carl Bildt behålla optionerna varit bolagets önskan att på ett korrekt sätt avveckla Carl Bilds engagemang i Vostok Nafta.

- Risken att Carl Bildts tjänsteutövning som statsråd konkret skulle påverkas till följd av den erhållna förmånen måste sammanfattningsvis bedömas som mycket begränsad.

Bild välkomnade utredningen

Christer van der Kwast kallade det själv en "förutredning".

Utredningen är gjord enbart utifrån dokument och har inte innefattat någrförhör.

Avsikten var att se om det fanns anledning att besluta om en brottsutredning, en förundersökning.

Van der Kwast fattade själv beslut om utredningen i förra veckan.

Enligt Carl Bildt var optionerna från investmentbolaget Vostok Nafta en ersättning för ufört styrelsearbete innan han fick jobbet som utrikesminister efter valet i höstas och han såg ingen anledning att avstå från pengarna.

Tidigare artiklar:

Caroline Olsson, Johanna Melén