Ytterligare ett mystiskt inslag”

NYHETER

Lena Mellin om ”Tsunamimejlen”

De hittade säkerhetskopiorna är ytterligare ett mystiskt inslag i hela den mystiska tsunami-historien.

– Men om de har någon verklig betydelse eller inte får vi vänta på att se, säger Aftonbladets Lena Mellin.

Varför är det här så mystiskt?

– När folk efterfrågat information så har man fått svar att antingen är informationen hemligstämplad eller har den inte funnits. Nu, nästan två år senare, dyker det upp en kopia som placerats i ett skåp i en källare. Det är klart att det är mystiskt.

Varför har det gömts?

– Det verkar inte ha gömts, utan mera glömts bort. Informationen raderas kontinuerligt i vanliga fall men här har man stannat vid ett specifikt tillfälle och plockat ut kopian.

Varför har så skett?

Uppenbarligen har någon velat spara detta för eftervärlden.

Varför?

– Det vet jag inte. Och i dagsläget är det helt omöjligt att veta vad banden har för betydelse.

Robert Triches