Fick fel penicillin – knogen förstördes

NYHETER

Ansvarsnämnden ger två läkare varsin erinran

En 50-årig kvinna blev biten av en katt och sökte hjälp hos sin husläkarmottagning i Norduppland.

Men hon fick fel penicillin och hennes knoge förstördes.

Nu får två läkare på mottagningen varsin erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

I september förra året bet en katt kvinnan i handen. Kvinnan besökte husläkarmottagningen och fick antibiotika. Men ett par veckor senare hade infektionen inte förbättrats, så hon återkom till läkaren och fick en ny sorts antibiotika. Efter ytterligare en vecka var såret fortfarande svullet och varade. Då ordinerades hon en dubbel antibiotikabehandling av en annan läkare.

Men infektionen blev ändå inte bättre och hon remitterades till Gävle sjukhus, där man konstaterade att kvinnan hade ledinflammation och bendestruktion.

Varit oaktsamma

Kvinnan skriver i sin anmälan att hon sannolikt kommer att få en plastknoge på handen.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnden konstaterar att kattbett ofta kan leda till infektion och att bett i händerna är särskilt angelägna att behandla snabbt och effektivt. Nämnden anser att den första antibiotikabehandlingen var felaktig, och att de två läkarna har varit oaktsamma. ”Allmänläkare bör ha kännedom om aktuella behandlingsrekommendationer, som även finns lättillgängliga bl.a. via internet,” skriver nämnden och tilldelar läkarna varsin erinran.