Han levde som ett djur i en bur

NYHETER

34 självmords- försök, misshandel och tvångsmatning

I två och ett halvt år satt svenske Mehdi Ghezali, 25, fängslad i det amerikanska fånglägret på Guantánamo.

Han levde i en stålbur och tvingades uträtta sina toalettbehov inför publik.

Foto: INGET LIV I stålburar på 2,4 gånger 2 meter levde Mehdi Ghezali på Guantánamobasen på Kuba. Fångarna har levt under miserabla förhållanden och tvingats utföra sina behov offentligt.

Svenske Mehdi Ghezalis första bostad på Kuba var en öppen stålbur på 2,4 gånger 2 meter.

Dit fördes han i slutet av 2001. Han greps i gränstrakterna mellan Pakistan och Afghanistan. Han misstänktes för samröre med terrorister i Afghanistan. Enligt de första – obekräftade – uppgifterna greps han med 154 soldater i terrornätverket al-Qaida under en vild flykt undan de massiva amerikanska bombningarna av Tora Bora-området. 15 personer dödas i häftiga strider när de försöker fly över gränsen till Pakistan.

Levde i mörker

Den första tiden i fånglägret på Guantanámobasen tillbringade han med ögonbindel och hörselskydd.

Så har andra släppta fångar beskrivit sin tid på Guantánamo.

Vakterna tittade till fångarna var tionde minut. Två gånger i veckan, en kvart åt gången, rastades de i en inhägnad som mätte sex gånger tolv meter. Fånglägret i Guantánamo omgärdas av dubbla stängsel med rakbladstråd.

Fångarna fick till en början duscha en gång i veckan. De tilläts senare duscha tre gånger i veckan.

Frigivna brittiska fångar har berättat att det till en början inte existerade avskildhet i lägret. Fångarna tvingades uträtta toalettbesök i allas åsyn.

Satt i små celler.

Efter den inledande behandlingen flyttades fångarna till celler med väggar. Cellerna var mindre än de stålburar som fångarna först satt i.

Fångarna tilläts, enligt amerikanerna, skriva och ta emot brev. Någon övrig kontakt med omvärlden tilläts inte.

21 av fångarna har försökt begå självmord sammanlagt 34 gånger i lägret. Enligt amerikansk militär har dock ingen lyckats.

Enligt militären förhörs fångarna normalt två gånger i veckan. Förhören är dock aldrig längre än femton timmar.

De frigivna brittiska fångarna beskriver en hungerstrejk i fånglägret som utbröt efter att en vakt sparkat på ett exemplar av koranen. Strejken slogs ner med våld efter att 70 fångar tvångsmatats.

Enligt Vita Huset behandlas fångarna i enlighet med Genèvekonventionen.

Enligt Dagens Nyheter har svenska myndigheter lovat ta ansvar för att Mehdi inte kommer att utgöra något framtida hot mot USA.

Guantánamobasen

Andreas Johansson