Vänner till Anna Lindh vill riva upp domen

1 av 3 | Foto: Mijailovic dömdes till vård.
NYHETER

Anna Lindhs vänner rasar mot Svea hovrätts dom mot Mijailo Mijailovic.

De kräver att den tas upp i Högsta domstolen.

En grupp som kallar sig gamla vänner till Anna Lindh skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att hovrätten abdikerade från sitt ansvar genom att inte ge någon egen motivering.

Skribenterna - bland andra riksdagsledamoten Bo Bernhardsson (s) och forskaren Lars Ilshammar - menar att den rättspsykiatriska undersökning som genomfördes av professor Anders Forsman, på Socialstyrelsens rättsliga råds uppdrag, gavs alldeles för stor vikt i domen.

"Hovrättens kapitulation från sitt eget ansvar, bristen på öppenhet i avgörande delar av domstolens behandling samt en i högsta grad oenig expertkår avseende de medicinska frågorna motiverar att Högsta domstolen tar upp detta fall", skriver de.

Aftonbladet