Persson: Jag är skakad

NYHETER

Berättade i riksdagen om resan till Thailand

Statsminister Göran Persson redovisade i riksdagen på onsdagen sin resa till Thailand.

– Jag är skakad efter mötet med den thailändska vardagen januari 2005, sade han.

Persson gav också en eloge till dem som deltagit i hjälpinsatserna efter flodvågskatastrofen den 26 december.

– Jag är stolt över de många svenskar som gör och har gjort storartade räddningsinsatser både under räddningsfasen och nu med det nästan omänskliga arbetet att identifiera de döda.

En stor del av redovisningen ägnades åt att beskriva svenska myndigheters insatser.

– Aldrig har så stora katastrofinsatser samordnats och utförts på så kort tid av svenska myndigheter, sade Persson.

Förkortade sändningar

Kritiken om att regeringen reagerade långsamt och otillräckligt det första katastrofdygnet besvarades indirekt. Persson pekade på att nyhetssändningarna vid lunchtid den 26 december talade om några hundra döda och obekräftade uppgifter om en omkommen svensk.

– Vem anade då att antalet döda skulle stiga tusenfalt och fortsätta stiga tre veckor senare, sade Persson.

Han hävdade också att berättelser från svenskar på plats ännu var få på annandagen.

– De vittnade om skadade människor, men främst om kaos och stor materiel förstörelse.

Persson pekade också på att resebolagen ännu på söndagskvällen inte hade information om var många av deras resenärer befann sig, samt att kvällsnyheterna på tv hade förkortade sändningar som ”vilken helgkväll som helst”.

– Få om någon såg katastrofens hela vidd, vare sig i berörda länder eller här på andra sidan jorden, sade Persson.

Räknade upp åtgärder

Han räknade också upp de åtgärder som regeringen tänker genomföra för att förbättra den framtida katastrofberedskapen.

Utrikesdepartementet ska bli bättre på att samla in och bedöma information så att man kan agera snabbare. En konsulär beredskapsstyrka ska byggas upp för att kunna sändas ut till berörda ambassader och konsulat för att hjälpa svenskar. Räddningsverket ska ha insatsgrupper som ska kunna skickas ut till katastrofområden utan att behöva invänta bemyndigande från regeringen.

Läs mer

TT