Viger egen biskop

NYHETER

Kvinnoprästmotståndarna inom Missionsprovinsen viger i Göteborg om en vecka sin egen biskop, den pensionerade kyrkoherden Arne Olsson i Mellerud.

Ärkebiskop KG Hammar har deklarerat att den valde måste lämna sitt prästämbete inom Svenska kyrkan.

SR Göteborg